เอา"ลูกซ่อนทราย" มาให้ดูกัน (ปลาใต้ต้องเรียกชื่อใต้)

เลี้ยงไว้ในตู้ครับวางเวลาก็ขึ้นมาโชว์ตัวเลยเก็บภาพมาให้ดูกัน

Comments

ความเห็นที่ 1

เพาะได้หรือยังครับ?  

ความเห็นที่ 2

ลูกที่ว่าเป็นชื่อปลาลูกซ่อนทรายเลยมั้งครับ ไม่ได้หมายถึงลูกปลาซ่อนทราย หรือลูกปลารากกล้วย

ความเห็นที่ 3

 

  ยังเพาะไม่ได้ครับ แต้เก็บรวบรวมไว้เยอะเหมือนกัน

  ส่วนชื่อ คนตรังมักเรียกปลารากกล้วยว่า ลูกซ่อนทราย ครับ

ความเห็นที่ 4

ไม่เท่าแต่ตรังครับ จังหวัดอื่นในภาคใต้ก็เรียกชื่อนี้ครับ

ความเห็นที่ 5

ไม่เท่าแต่ตรังครับ จังหวัดในภาคใต้อื่นก็เรียกครับชื่อนี้
 

ความเห็นที่ 6

รบกวนถามว่าได้จากแถวไหนครับ ผมอยู่ทับเที่ยงครับ

ความเห็นที่ 7

 

ลำธารแถวกระช่องครับ