โครงการประกวดภาพถ่าย ประจำปี 2553

เผอแ๊ป๊บเดียวก็จะสิ้นปีแล้วนะครับ เดียวก็ปีใหม่อีกแล้ว
ผมได้รวมโครงการประกวดถ่ายภาพที่พวกเราๆ ท่านๆ น่าจะมีภาพที่เก็บไว้ในดวงใจส่งเข้าประกวดกันบ้าง
คัดเฉพาะโครงการที่น่าจะเกี่ยวข้องกับธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ท่องเที่ยว และรางวัลใหญ่ๆ มาให้ร่วมสนุกกันครับ

ใครมีโครงการประกวดถ่ายภาพดีๆ มาโพสแจ่มที่กระทู้นี้ได้นะครับ

Comments

ความเห็นที่ 1


โครงการภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2553
 
รายละเอียด
โครงการภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2553 (การประกวดภาพถ่ายทั่วประเทศ ชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 24) 
ภายใต้แนวคิด "เมืองไทยที่ใฝ่ฝัน" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2553
 
ผู้มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด 
ประชาชนทั่วไป
 
เงื่อนไขข้อกำหนดในการส่งภาพถ่าย
1.       ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดสามารถส่งได้ทั้งภาพที่ถ่าย โดยการใช้กล้องบรรจุฟิล์มและกล้อง Digital
2.       ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ผู้ส่งจะต้องระบุหัวข้อที่ส่งเข้าประกวดอย่างชัดเจนทุกภาพพร้อมตั้งชื่อ ภาพถ่าย โดยระบุ ชื่อนามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด อย่างครบถ้วนในใบสมัครที่กำหนดให้ และผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพที่ส่งเข้าประกวดด้วยตนเอง โดยแนบสำเนาบัตรประชาชนหลังภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพ หากภาพถ่ายใดข้อมูลไม่ครบถ้วนจะถูกตัดสิทธิ์การส่งเข้าประกวด
3.       ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดเป็นภาพสี – ขาวดำ โดยขนาดของภาพ ให้มีด้านที่ยาวที่สุดเท่ากับ 20 นิ้ว เช่น 12*20 นิ้ว, 16*20 นิ้ว หรือ 20*20 นิ้ว และต้องติดการ์ดสีเทา หรือสีดำ เว้นขอบด้านละ 2 นิ้ว  พร้อมทั้งส่งฟิล์ม หรือ Digital File   ที่มีคุณสมบัติ High Resolution ไม่ต่ำกว่า 300 dpi   โดยต้องบันทึกไฟล์ภาพถ่ายลงแผ่นซีดี  1 ภาพต่อ 1 แผ่นซีดี  และต้องติดซีดีไฟล์ภาพ ที่หลังภาพถ่ายนั้นๆ  พร้อมระบุชื่อ-สกุล  หัวข้อ  และชื่อภาพอย่างละเอียดชัดเจนลงบนแผ่นซีดี  และบรรจุในวัสดุกันกระแทก เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อแผ่นซีดี
4.       ภาพถ่ายผลงานที่เข้าร่วมประกวด และฟิล์ม หรือแผ่นซีดีจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของคณะผู้จัดงาน
5.       ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดในทุกหัวข้อ ยกเว้นหัวข้อ “โลกแห่งจินตนาการ” สามารถปรับแต่งสี และแสง ของภาพได้ แต่ต้องไม่ผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริง ทั้งนี้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการตัดสินในแต่ละหัวข้อ
6.       ผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงานภาพถ่ายได้ทุกหัวข้อ โดยส่งได้ไม่เกินหัวข้อละ 4 ภาพ
7.       ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อน
8.       คณะกรรมการตัดสินภาพถ่ายในโครงการภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2553 ไม่มีสิทธิ์ในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในทุกหัวข้อ
9.       ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดคณะผู้จัดงาน มีสิทธิ์คัดเลือกนำไปจัดแสดงในที่ต่างๆ และมีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ ผลงานในสูจิบัตรและเอกสารสิ่งพิมพ์ รวมทั้งสารสนเทศทุกประเภท
10.    บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทในเครือ มีสิทธิในการใช้ประโยชน์ และเผยแพร่ภาพถ่าย และ ชิ้นงาน เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ขององค์กร และประชาสัมพันธ์งานด้านการตลาดได้โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของ ลิขสิทธิ์ภาพถ่าย ทั้งนี้บริษัท จะระบุชื่อเจ้าของผลงานให้ทุกครั้งที่นำภาพถ่ายไปใช้
11.    การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด
 
รางวัล
รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน
ชนะเลิศถ้วยพระราชทานในหัวข้อ “พระคุณของคุณพ่อ” ได้รับถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเงินรางวัล จำนวน 100,000 บาท จาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
ชนะเลิศถ้วยพระราชทานในหัวข้อ “ความรักและความผูกพันของคุณแม่” ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และเงินรางวัล จำนวน 100,000 บาท จาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
ชนะเลิศถ้วยพระราชทานในหัวข้อ “ยิ้มสยาม” ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามบรมราชกุมาร และเงินรางวัล จำนวน 100,000 บาท จาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
ชนะเลิศถ้วยพระราชทานในหัวข้อ “เมืองไทยที่ใฝ่ฝัน” ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัล จำนวน 100,000 บาท จาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
ชนะเลิศถ้วยพระราชทานในหัวข้อ “โลกแห่งจินตนาการ” ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และเงินรางวัล จำนวน 100,000 บาท จาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
ชนะเลิศถ้วยพระราชทานในหัวข้อ “อนาคตของชาติ” ได้รับถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และเงินรางวัล จำนวน 100,000 บาท จาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทองเกียรติยศ
หัวข้อละ 1 รางวัล ได้รับเหรียญทองเกียรติยศ จากสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และเงินรางวัล 50,000 บาท จากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญเงินเกียรติยศ
หัวข้อละ 1 รางวัล ได้รับเหรียญเงินเกียรติยศ จากสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และเงินรางวัล 20,000 บาท จากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 เหรียญทองแดงเกียรติยศ
หัวข้อละ 5 รางวัล (รวม 30 รางวัล) ได้รับเหรียญทองแดงเกียรติยศ จากสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และเงินรางวัล 5,000 บาท จากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
 
การส่งผลงาน
ส่งผลงานทางไปรษณีย์ ถึงโครงการภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน ตู้ ปณ. 80 ปณศ. สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
หรือส่งผลงานด้วยตนเอง
ณ ที่ทำการสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชั้น 4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สี่แยกปทุมวัน
 
กำหนดส่งผลงาน
19 ตุลาคม 2553 - 18 มกราคม 2554
(ตัดสินรอบแรก วันที่  25 มกราคม  2554)
 
สอบถามเพิ่มเติม
คุณธัชชนะ รัตนศักดิ์ 086-788-141
www.rpst.or.th

ความเห็นที่ 2


"เทศกาลเย็นดูดาว เช้าดูนก" ณ แหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์
 
หลักเกณฑ์พิจารณาการประกวดภาพถ่าย"สะพายกล้อง ... ท่องบึงบอระเพ็ด"ภายใต้โครงการเทศกาล "เย็นดูดาว เช้าดูนก" Adventure Camping ประจำปี 2553 - 2554
หัวข้อ "กลางใจบึงฯ ... ในใจเรา"
 
จุดถ่ายภาพ
ภายในแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด 165 ไร่ ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ดูแลอยู่ รวมถึงผืนน้ำบึงบอระเพ็ด
 
คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด
1 นักเรียน นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ไม่เกินระดับปริญญาตรี
2 ประชาชนและผู้ที่สนใจทั่วประเทศ
 
กติกาการประกวด
1 ภาพที่ส่งเข้าประกวด จะต้องเป็นภาพสี ที่ถ่ายภาพบึงบอระเพ็ด ระหว่างช่วงเทศกาล เย็นดูดาว เช้าดูนก (1 ธันวาคม 2553 - 31 มกราคม 2554) เท่านั้น ขนาด 12 x 18 นิ้ว (สำหรับกล้องสัดส่วน 2:3) หรือ 12 x 16 นิ้ว (สำหรับกล้องสัดส่วน 3:4) ติดลงฟิวเจอร์บอร์ดสีดำขนาด 16 x 22 นิ้ว      
2 จะต้องติดใบสมัครด้านหลังภาพ และกรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วน พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรนักเรียน นักศึกษา (ในกรณีที่ส่งภาพเข้าประกวดรุ่นนักเรียน นักศึกษา) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ในกรณีที่ส่งภาพเข้าประกวดรุ่นประชาชนทั่วไป) และจะต้องระบุข้อมูลภาพ ได้แก่ ชื่อภาพ เทคนิคที่ใช้ในการถ่ายภาพ ขนาดรูรับแสง สปีดชัตเตอร์ กล้องและขนาดเลนส์ที่ใช้ และบรรยายสื่อความหมายของภาพด้วย
3 กรณีที่ใช้กล้องถ่ายภาพแบบใช้ฟิล์ม จะต้องเป็นภาพที่ถ่ายขึ้นเอง และไม่ได้ใช้เทคนิคหรือกรรมวิธีใดๆ ในการตกแต่งภาพ และจะต้องส่งมอบฟิล์มหรือไฟล์ต้นฉบับพร้อมกับผลงานที่ส่งเข้าประกวด โดยจะต้องจัดส่งมากับวัสดุที่ป้องกันความเสียหายเบื้องต้นต่อภาพ มิฉะนั้นจะถือว่าหลักฐานในการส่งภาพเข้าประกวดไม่สมบูรณ์
4 ภาพถ่ายที่ใช้กล้องระบบ  Digital  ต้องมีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 6 ล้านพิกเซล กรณีใช้กล้องฟิล์ม ต้อง SCAN ฟิล์มความละเอียดไม่น้อยกว่า 300 dpi.  ขนาด SCAN 12 x 18 นิ้ว และจะต้องส่งมาในรูปแบบของ File Tiff  หรือ  Jpeg. (เฉพาะรุ่นประชาชนทั่วไปให้ส่ง iw. File แนบมาด้วย)
5 ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพที่ไม่เคยได้รับรางวัลหรือส่งเข้าประกวดใดๆ และไม่เคยตีพิมพ์ในสื่อสิ่งพิมพ์ใดๆ มาก่อน
6 สงวนสิทธิ์ผู้เข้าประกวดสามารถส่งภาพได้ท่านละไม่เกิน 3 ภาพ โดยไม่เสียค่าสมัคร
7 ภาพที่ได้รับรางวัล ผู้จัดประกวดมีสิทธิ์อันชอบธรรมในการเผยแพร่ตามสื่อต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่กิจกรรมของการจัดงานใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าหรือจ่ายค่าตอบแทนให้กับเจ้าของภาพ
8 ภาพถ่าย, ฟิล์ม และ File ภาพที่ส่งเข้าประกวด ผู้จัดการประกวดขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ส่งคืน หากประสงค์จะรับคืน ให้มาติดต่อรับด้วยตนเองที่ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด
9   ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวด จะต้องรับรองว่าเป็นภาพถ่ายที่บันทึกภาพด้วยตนเองผู้จัดการประกวดจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีถูกแอบอ้าง หรือการละเมิดลิขสิทธิ์ในการนำภาพของบุคคลอื่นส่งเข้าประกวด
10  ผู้ได้รับรางวัลมีสิทธิ์รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว
11  การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
12  ผู้ส่งภาพเข้าประกวดทุกท่าน ยินยอมปฏิบัติตามกติกาที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ
 
รางวัลการประกวด
รุ่นนักเรียน นักศึกษาได้รับการสนับสนุนจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
1   รางวัลชนะเลิศ  เงินสด  20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
2   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  เงินสด  15,000 บาท
3   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  เงินสด  10,000 บาท
4   รางวัลชมเชย 20 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท
รุ่นประชาชนทั่วไปได้รับการสนับสนุนจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุทัยธานี
1   รางวัลชนะเลิศ  เงินสด  30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
2   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  เงินสด  20,000 บาท
3   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  เงินสด  10,000 บาท
4   รางวัลชมเชย 25 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท
 
กำหนดส่งผลงาน
รับสมัครการประกวด ตั้งแต่ วันที่  1 ธันวาคม 2553 - 31 มกราคม 2554 ( หากส่งภาพทางไปรษณีย์ ถือวันที่ประทับตราปิดรับภาพ วันที่ 25 มกราคม 2554 )
 
การส่งภาพเข้าประกวด
- ส่งด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด (ตึกเขียว) หมู่ 3 ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
- ส่งทางไปรษณีย์ ถึง ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว กองกิจการพาณิชย์ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด หมู่ 3 ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ 60000 วงเล็บมุมซองว่า (ประกวดภาพถ่าย "สะพายกล้อง ... ท่องบึงบอระเพ็ด")
 
สอบถามเพิ่มเติม
โทรศัพท์ 0-5627-4525  ติดต่อคุณณิชฌากรณ์ แตงนวลจันทร์ 
หรือโทรศัพท์ 0-8177-78543 และ 1131
www.buengboraphet.com  www.nakhonsawanpao.go.th 

ความเห็นที่ 3


ขอเชิญร่วมส่งภาพเข้าประกวดในหัวข้อ "ฉันมาหา มหาชัย"

 

วัตถุประสงค์
1 เพื่อสร้างกระแสการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร
2 เพื่อนำภาพถ่ายที่ชนะการประกวดมาจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของจังหวัดสมุทรสาคร และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) 
3 เพื่อนำภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดมาจัดทำหนังสือรวมภาพ เพื่อเผยแพร่ถึงความงดงามของแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมทางการท่องเที่ยว ตลอดจนวิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรมที่ดีของจังหวัดสมุทรสาคร
4 เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวตระหนักถึงความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประวัติศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม
 
ผู้มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด
1 นักท่องเที่ยวและประชาชนคนไทยทั่วไป และชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในเมืองไทย
2 นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาในประเทศไทย
 
กติกาการส่งภาพเข้าประกวด
1 ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องสื่อให้เห็นถึงความสวยงามของธรรมชาติ โบราณสถาน วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชน
2 ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพสีหรือภาพขาวดำ (เอกรงค์) ขนาดภาพด้านกว้าง 12 นิ้วด้านยาวไม่เกิน 18 นิ้วสามารถอัดขยายจากต้นฉบับที่เป็นพิล์มสี ฟิล์มขาวดำ ฟิล์มสไลด์ หรือถ่ายจากกล้องดิจิตอลที่มีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 8 ล้านพิกเซล โดยส่งไฟล์ภาพต้นฉบับที่ความละเอียดสูงสุดของกล้อง (กรณีเป็นฟิล์มให้สแกนเป็นไฟล์ดิจิตอลให้ได้ขนาดภาพ (Image size) เท่ากับขนาดภาพจริงที่ส่งเข้าประกวด โดยมีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 dpi จัดเก็บภาพเป็นไฟล์นามสกุล JPEG และปรับตั้ง Quality ที่ Maximum) บันทึกลงแผ่น CD แผ่นละ 1 ไฟล์ภาพ แล้วบรรจุลงบนซองพลาสติกปะติดไว้ด้านหลังภาพ (การ์ดแข็ง) โดยทุกภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องมีแผ่น CD บันทึกไฟล์ภาพนั้นๆ อยู่ด้านหลังภาพ (การ์ดแข็ง)
3 ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องติดบนการ์ดแข็งสีเทาหรือดำ ขนาด 16 คูณ 22 นิ้ว(ขนาดเดียวเท่านั้น) โดยด้านหลังการ์ดต้องกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มที่ได้กำหนดให้ และต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน (แบบฟอร์มสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.bpsthai.org ทั้งนี้แบบฟอร์มสามารถถ่ายเอกสารได้
4 ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องถ่ายโดยผู้ส่งภาพเข้าประกวดเท่านั้น และเป็นภาพที่ไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใด ๆ มาก่อน และสามารถส่งภาพได้ไม่จำกัดจำนวน
5 ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพพร้อม CD ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จัดการประกวด โดยสงวนสิทธิ์ไม่ส่งคืนแก่ผู้ส่งภาพเข้าประกวด และผู้จัดการประกวดเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานภาพถ่ายดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นภาพที่ได้รับรางวัลหรือไม่ก็ตาม โดยผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด คงมีกรรมสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มาตรา 18 ในการแสดงตนว่าเป็นผู้สร้างสรรค์งาน และมีสิทธิ์ในการห้ามไม่ให้ผู้อื่นเอางานของตนไปดัดแปลงให้เกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงของผู้สร้างสรรค์งานตลอดไป
6 ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดทุกคนต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ หากฝ่าฝืนจะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าประกวดหรือรับรางวัล รวมทั้งผู้จัดการประกวดอาจเรียกรางวัลที่ได้รับไปแล้วกลับคืน
7 คณะกรรมการตัดสิน มีสิทธิ์กำหนดวิธีการตัดสิน 
โดยยึดถือแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานสากลและผลการตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สุด
8 คณะกรรมการตัดสินภาพไม่มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด
9 ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดที่ได้รับรางวัล จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามระเบียบของกรมสรรพากร
 
ระยะเวลาการส่งภาพเข้าประกวด
ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ทางไปรษณีย์หรือส่งด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2554 เวลาไม่เกิน 17.00 น. ทั้งนี้หากส่งทางไปรษณีย์ จะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
 
สถานที่ส่งภาพเข้าประกวด
1 ฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สมุทรสาคร (ในเวลาราชการ) โทร 034-434714
2 สมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ 199 ถนนบรรทัดทอง แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โทร. 
(02) 611-3064 คุณปฏิวัติ เติมต่อ
 
รางวัลการประกวด
รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัด
รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลจากรองผู้ว่าราชการจังหวัด
รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
รางวัลชมเชยจำนวน 20 รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจากประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร และสภาอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรสาคร
 
คณะกรรมการตัดสินภาพ
1 นายยรรยง โอฬาระชิน ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์(ภาพถ่าย) ประจำปี 2550
2 นายวรนันทน์ ชัชวาลทิพากร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์(ภาพถ่าย) ประจำปี 2552
3 นายอุดร ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
4 นายกุลวัชร หงษ์คู นายกเทศมนตรีเทศบาลนครสมุทรสาคร
5 นายวิชิต สุรพนานนท์ชัย ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรสาคร
6 นายวิชัย พรเศรษฐ์ถาวร นายกสมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ
7 นายวินิจ รังผึ้ง บรรณาธิการนิตยสาร อสท
 
การประกาศผลรางวัล
จะมีการประกาศผลการประกวดภายในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554 ใน Website ของสมาคมถ่ายภาพกรุงเทพwww.bpsthai.org

พิธีรับรางวัลและการจัดนิทรรศการภาพถ่าย
พิธีมอบรางวัลและการจัดนิทรรศการภาพถ่าย ในงาน “สมุทรสาคร Expo” ระหว่างวันที่ 12-20 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ตลาดทะเลไทย จ.สมุทรสาคร
 
สอบถามเพิ่มเติม
(อบจ.) สมุทรสาคร (ในเวลาราชการ) โทร 034-434714-43
สมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ www.bpsthai.org
  

ความเห็นที่ 3.1

บ้านผมครับ รางวัลสูงมากแตาจะได้ร่วมประกวดรึเปล่ายังไม่ทราบ

ความเห็นที่ 4


จังหวัดประจวบคีีรขันธ์การประกวดภาพถาย  หัวขอ “สุดยอดแหงประจวบคีีรขันธ”

 
จังหวัดประจวบคีีรขันธ  กําหนดจัดประกวดภาพถาย  เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดประจวบคีีรขันธ 
ตามรายละเอียดดังนี้
-  หัวขอการประกวด “สุดยอดแหงประจวบคีีรขันธ”
-  เนื้อหาภาพที่สงเขาประกวดจะตองแสดงถึง ความงดงามของธรรมชาติ แหลงทองเที่ยว วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม
-  บันทึกภาพประเภทของภาพถายเปนภาพถายฟิลมสีฟิลมขาว-ดํา สไลดสีหรือดิจิตอล
-  คุณสมบัติของผูสงเขาประกวดบุคคลท่ัวไปทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศไมจํากัดอายุ  วุฒิการศึกษา
 
กติกาการสงภาพเขาประกวด
1  ผูสงภาพเขาประกวดคนหนึ่งสามารถสงภาพเขาประกวดไดไมเกิน 9 ภาพ      
2  ภาพที่สงเขาประกวดประเภทฟลมสไลด  ตองสงตนฉบับในรูปแบบไฟลภาพ บันทึกลงบนแผนซีดี พรอมอัดขยายภาพ ขนาด 12×18 นิ้ว ลงบนกระดาษอัดภาพ ภาพที่สงเขาประกวดจะถายดวย ฟิลมสไลด ฟิลมเนกาตีฟ หรือกลองดิจิตอลSLR ที่มีความละเอียดไมตํ่ากวา 8 ลานพิกเซลก็ได โดยตองสงไฟลภาพตนฉบับที่บันทึกลงแผน CD พรอมอัด-ขยายภาพ ขนาด 12×18 นิ้ว ลงบนกระดาษอัดภาพ เพื่อสงประกวด
3  ตองนําภาพที่อัด-ขยายแลวติดลงกระดาษ Feature Board สีดํา ขนาด 16×22 นิ้ว พรอมติดชื่อภาพ และชื่อ-นามสกุล ผูถายไวใตภาพ สวนฟลมตนฉบับหรือไฟลภาพ ใหใสซองพลาสติกติดดานหลังกระดาษ Feature Board แลวนําใสซองใหญใหเรียบรอย
4  ผูสงภาพเขาประกวดจะตองเขียนชือ-นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพทที่ติดตอได ลงในกระดาษและติดลงที่ดานหลังกระดาษ Feature Board
5  ภาพที่สงเขาประกวดตองไมเคยไดรับรางวัลจากการประกวดใดๆ  
6 เปนภาพที่ถายไวกอนการจัดประกวดก็ได แตตองมีระยะเวลาไมเกิน 2 ปี
7 ผูสงภาพถายเขาประกวดจะตองเปนผูถายภาพที่สงเขาประกวดดวยตนเอง หามมิใหนําผลงานของผูอื่นมาสง หรือสงผลงานในนามของผูอื่น หากตรวจพบจะถูกตัดสิทธิ์ในการสงภาพเขาประกวด
8  ผูสงภาพเขาประกวดตองสง CD ไฟลภาพในฟอรแมท Titf หรือ Jpg ความละเอียดไมตํ่ากวา 8 ลานพิกเซล พรอมกับภาพที่สงเขาประกวด
9  ผูสงภาพเขาประกวดสามารถใชเทคนิคการถายภาพไดอยางอิสระ แตหามตัดตอเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง หรือบิดเบือนภาพไปจากเดิม ยกเวนการปรับสีและแสงของภาพที่ไมเกินจากความเปนจริง  
10  ภาพถายที่สงเขาประกวดจังหวัดประจวบคีีรขันธ นําไปใชในการเผยแพรจัดพิมพ หรือนําไปใชประโยชนอื่นใดก็ได
11  ภาพที่สงเขาประกวดทุกภาพเปนลิขสิทธิ์ของจังหวัดประจวบคีีรขันธ
12  การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่สุด ผูสงภาพเขาประกวดไมมีสิทธิ์อุทรณใดๆ ทั้งสิ้น
13  ผูสงภาพเขาประกวดมีสิทธิไดรับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเทานั้น
14  เจาหนาที่บุคลากร ของหนวยงานผูจัดและคณะกรรมการจัดประกวด กรรมการตัดสินไมมีสิทธิสงภาพเขาประกวด
15  เงินรางวัลที่ไดรับจะตองหักภาษี ณ ที่จาย 5% ของเงินรางวัล
 
การสงภาพ และ สถานที่สงภาพเขาประกวด
ผูสนใจสามารถสงภาพเขาประกวดไดดวยตนเองที่ สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดประจวบคีีรขันธ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีีรขันธ อ.เมือง จ.ประจวบคีีรขันธ 77000 โทร./โทรสาร 0-3260-2019, 0-32255-0149 
หรือ สงทางไปรษณียลงทะเบียนก็ไดโดยถือเอาวันประทับตราไปรษณียตนทางเปนเกณฑ  โดยติดตอขอรับใบสมัครไดที่สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดประจวบคีีรขันธหรือ ดาวนโหลด ใบสมัครและรายละเอียดอื่นๆ ไดจากเวปไซตจังหวัดประจวบคีีรขันธ  www.prachuapkhirikhan.go.th ไดตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
 
ระยะเวลาในการสงภาพเขาประกวด และการประกาศผลการตัดสิน
 -  สงภาพเขาประกวดไดตั้งแตบัดนี้จนถึงวันที่ 20 มกราคม 2554
 -  ประกาศผลการประกวดภายในวันที่ 25 มกราคม 2554
 -  มอบรางวัลในพิีธเปดงาน”ทองเที่ยวประจวบคีีรขันธมหัศจรรยเมืองสามอาว”  ประจําป 2554
 
รางวัลการประกวด
 -  รางวัลภาพชุดยอดเยี่ยม  ถวยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พรอมเงินรางวัล 50,000  บาท
 -  รางวัลชนะเลิศ  อันดับ 1 ถวยเกียรติยศรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย พรอมเงินรางวัล 30,000  บาท
 -  รางวัลชนะเลิศ  อันดับ 2 ถวยเกียรติยศรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน พรอมเงินรางวัล 20,000  บาท
 -  รางวัลชนะเลิศ  อันดับ 3 ถวยเกียรติยศผูวาราชการจังหวัดประจวบคีีรขันธ พรอมเงินรางวัล 10,000  บาท
 -  รางวัลชมเชย  10  รางวัล  ถวยเกียรติบัตร   พรอมเงินรางวัลๆ ละ  3,000  บาท
 
การแจงผลการประกวดและการมอบรางวัล
จังหวัดประจวบคีีรขันธ ประกาศผลการตัดสินภายในวันที่ 25 มกราคม 2554 ณ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีีรขันธ อ.เมือง จ.ประจวบคีีรขันธ์ และทางเวปต www.prachuapkhirikhan.go.th โดยจะแจงผลการตัดสินใหผูชนะการประกวดทราบทางโทรศัพทตามที่ไดแจงไว  และผูชนะการประกวดทุกรางวัล  ตองเขารวมพิีธีมอบรางวัลดวย   ทั้งนี้จังหวัดประจวบคีีรขันธจะสนับสนุนคาใชจายในการเดินทางใหไมเกิน 1,000 บาท/รางวัล และที่พักซึ่งจังหวัดฯ จัดใหรางวัลละ 1 หอง
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ 
สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดประจวบคีีรขันธ  ศาลากลางจังหวัด
ประจวบคีีรขันธ  อําเภอเมือง  จังหวัดประจวบคีีรขันธ  77000  โทร./โทรสาร  0-3260-2019, 0-3255-0149 หรือที่สํานักงาน
จังหวัดประจวบคีีรขันธศาลากลางจังหวัด โทร 0-3260-3991-5 ในวันและเวลาราชการ  และจากเวปไซต www.prachuapkhirikhan.go.th  
                            

ความเห็นที่ 4.1

ฟอนต์ที่ก็อปมามีปัญหาเรื่องวรรณยุกต์กับสระลอยนิดหน่อย คิดว่าคงอ่านกันได้นะครับ ไม่ยากเท่าไหร่

ความเห็นที่ 4.1.1

คัิดลองมาจาก PDF File ครับพี่นกกินเปี้ยว ยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับ
เข้าไปอ่านรายละเอียดฉบับเต็มได้จาก เวปข้างต้นละครับผม

ต้องขออภัยทุกท่านด้วยครับ อาจจะอ่านยากสักนิด - -*

ความเห็นที่ 5

รางวัลล่อตาล่อใจจริงๆ