การสร้างเขื่อน

สวัสดีครับการสร้างเขื่อนนั้นก็มีทั้งข้อดี
ข้อเสียนะครับ ข้อดีคือเราสามารถเก็บ
กักน้ำได้สามารถทำเป็นแหล่งท่องเที่ยว
และสามารถผลิตไฟฟ้าใช้ได้ แต่ข้อเสีย
ก็มีเช่นกันครับ การที่เราจะสร้างเขื่อนก็
ทำให้เราเสียธรรมชาติที่เคยอุดมสมบรณ์
คนพื้นที่ก็ย่อมมีการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป
ดังนั้นเราคงต้องมาดูกันถึงความเหมาะสม
กันล่ะครับว่าจะเป็นอย่างไร
sbo bet