การสร้างเนื้อสร้างตัว

สวัสดีครับปัจจุบันนี้เศรษฐกิจของประเทศ
เรานั้นต้องบอกเลยนะครับว่าแย่จริงๆ ถ้าใคร
มีงานประจำอยู่ก็พยายามรักษาให้ดีๆนะครับ
แต่ถ้าใครที่ทำอาชีพค้าขายก็ต้องบอกเลยครับ
ว่าเหนื่อยแน่นอนยังไงก็สู้ๆนะครับ พยายามใช้
เงินเฉพาะที่จำเป็นจริงๆนะครับพยายามเก็บเงิน
ไว้ให้มากที่สุดเพราะในอนาคตอะไรจะเกิดเราก็
ยังไม่รู้นะครับ ยังไงก็สู้ๆนะครับ