อะมีบากินสมอง อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ รู้ตัวสายไปอาจตาย  อะมีบากินสมองมีชื่อทางการแพทย์ว่า โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากอะมีบา โดยอะมีบากินสมองเกิดจากเชื้ออะมีบาสายพันธุ์นีเกลอเรีย (Naegleria fowleri) และอะมีบาสายพันธุ์อะแคนทามีบา (Acanthamoeba) ซึ่งเป็นเชื้อเซลล์เดียวเหมือนอะมีบาอื่น ๆ ทว่าอะมีบา 2 สายพันธุ์นี้จัดเป็นอะมีบาฉวยโอกาสที่พบว่าก่อโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบและเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตในมนุษย์
ติดตามข้อมูลเพิมเติมได้ที่ สล็อต