ทำไม “ความรัก” ของเราถึงไปไม่รอด ?ทฤษฎีความผูกพัน (Attachment Theory) คืออะไร ?
ทฤษฎีความผูกพัน (Attachment Theory) หรือ ทฤษฎีความผูกพันทางอารมณ์ เป็นแบบจำลองทางจิตวิทยาเพื่อกำหนดพลศาสตร์ของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ทั้งในระยะยาวระยะสั้น จากข้อมูลทางเพจ KruPooh อธิบายให้เข้าใจง่าย ๆ คือ ตั้งแต่เด็ก เราจะมีความคาดหวังที่จะได้รับความรักจากคนที่ดูแลเรา เช่น พ่อ แม่ หรือญาติที่เลี้ยงเรามา ซึ่งเราอาจจะได้รับความรักอย่างเต็มที่ หรือเราอาจจะขาดความรักจากคนที่ดูแลเราเพราะปัญหาต่าง ๆ เช่น พ่อแม่หย่าร้าง ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ พ่อแม่ไม่ได้ให้เวลาในการเลี้ยงดูอย่างใกล้ชิด ฯลฯ ความคาดหวังที่จะได้รับความรัก และการถูกเติมเต็มความคาดหวังนี้มากน้อยแค่ไหนในสมัยเด็ก จะตามมาเป็นตัวกำหนดรูปแบบความสัมพันธ์ในความรักของเราในอนาคตได้
เรามีความรักในรูปแบบไหน ?  อ่านเพิ่มเติม >>เกมยิงปลา