การหาจุดหมาย

สวัสดีครับนี่ก็ใกล้จะหมดไปอีกปีแล้วนะครับ
ตอนนี้เป้าหมายที่ทุกคนตั้งไว้ตอนต้นปีเริ่ม
ใกล้เข้าไปถึงจุดหมายกันแค่ไหนบ้างครับ
บางคนอาจจะสมหวังบางคนอาจใกล้เคียง
บางคนยังห่างไกลจากที่ตั้งไว้มาก แต่ก็ถือ
ว่ายังดีกว่าเราไม่ตั้งเป้าหมายอะไรไว้เลย
เพราะการที่เรามีเป้าหมายไว้นั้นมันเป็นตัว
บังคับให้เราตั้งใจและพยายามที่จะทำให้ได้
นั่นเองครับ red tiger