เลี้ยงปลาสวยงามอย่างไรให้มีคุณภาพ

ในสภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้ส่งผลให้หลาย ๆ ท่านหันมาให้ความสนใจประกอบอาชีพการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เริ่มดำเนินกิจกรรมการเลี้ยงปลาสวยงาม จะมีแนวทางเลี้ยงปลาสวยงามอย่างไรให้มีคุณภาพ ดร.อมรรัตน์ เสริมวัฒนากุล หัวหน้างานวิจัยสัตว์น้ำสวยงามสถาบันสัตว์น้ำสวยงามและสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจะได้มาร่วมวงสนทนากับผู้อ่านหนังสือพิมพ์วารสารการประมงฉบับนี้ โดยมี ยุพินท์ วิวัฒนชัยเศรษฐ์ เป็นตัวแทนของท่าน ก็ขอเชิญติดตามไปพร้อม ๆ กันนะคะ อ่านต่อ​ เกมยิงปลาฟรีเครดิต