อันตรายจากการให้เด็ก “กินยา” ผิดวิธี


ผู้ปกครองควรระมัดระวังในการให้เด็กกินยา เพราะหากเด็กกินยาไม่ถูกวิธี อาจส่งผลอันตรายถึงสุขภาพของเด็กได้
เด็กเล็ก ต้องระมัดระวังในการให้กินยาเป็นพิเศษ
ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ในช่วงปลายปีพบว่ามีอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย กระทรวงสาธารณสุขมีความห่วงใยประชาชนโดยเฉพาะเด็กเล็กมักจะไม่สบายบ่อย เนื่องจากระบบภูมิคุ้มกันยังทำงานได้ไม่สมบูรณ์ บางครั้งจำเป็นที่จะต้องใช้ยารักษา
การใช้ยาแต่ละครั้งควรระมัดระวังเป็นพิเศษ เพราะเด็กมีโอกาสที่จะเกิดอันตรายจากการใช้ยาได้ง่าย การใช้ยาในเด็กแรกเกิดหรือเด็กเล็ก ควรใช้เมื่อมีโรคหรือแสดงอาการผิดปกติที่ชัดเจน และหากไม่รักษาจะมีอันตรายต่อเด็ก ในเด็กแรกเกิดที่คลอดก่อนกำหนดหรือคลอดตามปกติ เมื่อครบกำหนด เอนไซม์ทำลายยายังไม่มีหรือมีจำนวนน้อย ไตยังทำหน้าที่ได้ไม่สมบูรณ์ การจับตัวระหว่างยาและโปรตีนในเลือดหรือการผ่านของยาจากเลือดเข้าสู่สมองยังมีข้อบกพร่องอยู่ จึงทำให้เด็กมีการตอบสนองต่อยาแตกต่างไปจากผู้ใหญ่ การให้เด็กกินยาเหมือนผู้ใหญ่ จึงอาจส่งผลให้การทำงานของอวัยวะภายในของเด็กผิดปกติได้ อ่านต่อ >>> slotxo