กินยาเมื่อจำเป็น

สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับ อยากมีเรื่อง
มาเตือนให้เพื่อนๆในบอร์ดนี้ ระวังกัน
นะครับ ปัจจุบันนี้เรามักจะหายากินกัน
เองถ้าไม่ได้เป็นอะไรร้ายเเรงมากใช่มั้ย
ครับ แต่ทางที่ดีที่สุดเราควรจะไปพบแพทย์
ทุกครั้งที่เราไม่สบายนะครับ เพราะแพทย์
จะจ่ายยาให้เราในปริมาณที่ถูกต้องไม่มาก
ไม่น้อยจนเกินไป ถ้าเราหายากินเองก็อาจ
จะได้ครับแต่ถ้าเรากินยายโดยที่ไม่จำเป็น
ก็จะเป็นผลเสียต่อตับของเรานะครับ
habanero