กลิ่นคาวของปลา เกิดจากอะไร


สาร ไตร-เม-ทิล-เอ-มีน-ออกไซต์ ที่อยู่ในกล้ามเนื้อของปลา ส่งผลทำให้ปลามีกลิ่นเหม็นคาว เมื่อมันตายสาร ไตรเมทิลเอมีนออกไซต์ เป็นสารตัวหนึ่งที่อยู่ในกล้ามเนื้อของปลาเมื่อปลาตาย มันก็จะถูกจุลินทรีย์แปรสภาพเป็น “ไตรเมทิลเอมีน” ซึ่งทำให้ปลาที่ตายนั้น มีกลิ่นเหม็นคาวยิ่งปลาตัวนั้นตายนานมากเท่าไหร่ กลิ่นก็จะยิ่งเหม็นมากขึ้นเท่านั้นดังนั้น กลิ่นคาวของปลา สามารถบงบอกความสดของปลาได้นอกจากนี้ อาหารที่มีโปรตีนสูง อย่าง เนื้อสัตว์อื่นๆ เมื่อมันบูด ก็ส่งกลิ่นเหม็นเน่าได้เหมือนกันเพิ่มเติมคลิกเลย  >> slotxo