สอบถามชนิดแมลงปอ 2 ตัวครับ

Comments

ความเห็นที่ 1

1. แมลงปอบ้านยอดฟ้า Aethriamanta aethra ตัวผู้ครับ

2. แมลงปอบ้านโคนขาวธรรมดา Pseudothemis jorina ตัวผู้อายุน้อยครับ