สอบถามชนิดของแมลงในภาพครับ เป็นแมลงดีหรือไม่ดีกับไม้ผลครับ

พอดีที่บ้านปลูกต้นมะเดื่อฝรั่ง แล้วมีแมลงตามในภาพ มาเกาะอยู่ที่ใบ ไม่ทราบว่าคือแมลงชนิดใด และมีผลเสียกับต้นไม้หรือไม่ครับ?