งูหัวกะโหลกไทย

งูหัวกะโหลกไทย (Homalopsis mereljcoxi Murphy, Voris, Murphy, Traub & Cumberbatch, 2012) เป็นงูที่ถูกแยกชนิดออกมา โดยมีที่มาของตัวอย่างอ้างอิงจาก อ. วังน้ำเขียว จ. นครราชสีมา มีรายงานพบทุกภาคของประเทศไทย ประชากรในภาคอีสานตอนล่าง พบอาศัยปะปนกับงูหัวกะโหลกท้องดำ (H. nigroventralis Deuve, 1970) อีกด้วย
งูหัวกะโหลกไทย มักพบอาศัยตามแหล่งน้ำนิ่ง หรือน้ำไหลเอื่อย ไม่ชอบน้ำไหลเชี่ยว ในช่วงน้ำหลากมันก็ไปหาบริเวณที่น้ำไม่เชี่ยวในการอยู่อาศัย และหากิน อาหารหลักได้แก่ปลา และกบ

Comments

ความเห็นที่ 1

หัวด้านบน
หัวด้านบน

ความเห็นที่ 2

หัวด้านข้าง
หัวด้านข้าง