คล้าย ๆ แมลงหวี่ แต่ตัวใหญ่กว่า รังยาว ๆ อยู่บนเขาบริเวณบ่อน้ำร้อนรักษะวาริน จ.ระนอง

บินวน ๆ แถว ๆ หน้าคล้าย ๆ แมงหวี่แต่ตัวใหญ่กว่าหน่อย
พบรังอยู่ที่โคนไม้ ก็เลยนำรูปมาให้ดูครับ น้องข้าง ๆ บอกว่า
มันคือ ผึ้งชนิดหนึ่ง

Comments

ความเห็นที่ 1

น่าจะเป็น ชันโรง แมลงกลุ่มเดียวกับผึ้ง แต่ไม่มีเหล็กไน และไม่ดุร้ายครับ 

ความเห็นที่ 2

ตามนั้นครับ เป็นตัวชันโรง ทางปักษ์ใต้เรียกสั้นๆว่า อุง

ความเห็นที่ 3

เป็นชันโรง ที่ท่านแรกตอบไว้ละครับ

ความเห็นที่ 4

ชนิดนี้น่าจะตัวใหญ่กว่าชนิดที่ทำรังตามบ้านนะครับ

ความเห็นที่ 5

วงศ์ Apidae วงศ์ย่อย Meliponinae (บางคนบอกว่า "tribe" Meliponini")

Erwin

ความเห็นที่ 6

อีสานเรียกขี้สูดครับ...