หุ่นยนต์กุ้งเต้น

ช่วงนี้ค้นเอกสารเรื่องกุ้งเต้นเก่าๆ จากที่ได้ไปขอ ปล้น จี้ มาจากทั่วสารทิศ ภาพวาดกุ้งเต้นสมัยก่อนงดงามมาก แต่ในบางค่าย ด้วยข้อจำกัดทางการพิมพ์ ก็เลยได้กุ้งเต้นหน้าตาละม้ายคล้ายหุ่นยนต์

อันนี้รูป Grandidierella vietnamica Dang, 1968 มาจากงานของ

Dang ,N.T. 1968. Nouveaux amphipods des eaux douces et saumatres du Nord Viet Nam. Zooligichesky Zhurnal, 47: 212-222.

ที่เวียดนาม เขียนเป็นภาษารัสเซียเสียด้วย ใครช่วยหนูอ่านได้จะเป็นพระคุณยิ่ง

Comments

ความเห็นที่ 1

อันนี้งานสำรวจกุ้งเต้นฝั่งอ่าวไทยทีเก่าสุดที่หาได้ ของ Chilton ปี 1925 สำรวจในทะเลสาบสงขลา ตอนนั้นเขาเรียกทะเลสาบสงขลาว่า Tale Sap โดยเข้าใจว่าเป็นชื่อของทะเลสาบ (คล้ายๆ กับที่ฝรั่งเรียกแม่น้ำเจ้าพระยาว่าแม่น้ำนั่นแล)
chilton_1921.jpg

ความเห็นที่ 2

ตัวอย่างคำว่า Tale Sap
chilton_1921-2.jpg

ความเห็นที่ 3

ภาพกุ้งเ้ต้นสมัยก่อน จะเขียนรายละเอียดมากกว่าในปัจจุบัน โดยจะใส่รายละเอียดของ apodeme ลวดลาย และ gland ต่างๆ จนกลายเป็นกุ้งเต้นสามมิติ แต่ในปัจจุบันจะใส่เฉพาะหนามกับขนเป็นหลัก

เล่มนี้ได้จากห้องสมุด NIFI ของกรมประมง ที่แอบมีของดีๆ เก็บไว้
จากงานของ Sar 1895 สำรวจกุ้งเต้นในนอร์เวย์ หน้าปก

ความเห็นที่ 4

ต้องขอบคุณท่านนกกินเปี้ยว ที่หาแหล่งโหลดเอกสารดีๆ รวมถึงนักวิจัยหลายๆ ท่านที่ใจคอกว้างขวาง ส่งเอกสารมาให้

ป.ล. แจ้้งแหล่งขุดเอกสารเพิ่มของ Australian Museum และ university of california
http://www.australianmuseum.net.au/AtoZ/?letter=A
http://escholarship.org/

ลิงค์อันหลังนี้มีงานของโครงการพญานาค โครงการสำรวจทางทะเลในตำนานของทะเลจีนใต้ด้วย

ความเห็นที่ 5

ได้ยลภาพวาดทางวิทยาศาสตร์หลายแนว ขอบคุณเจ้าแม่กุ้งเต้นที่นำมาแบ่งปัน ไว้จะใช้เป็นแนวทางต่อไปครับ

ความเห็นที่ 6

ในปี 1925 ชาวบ้านคงเรียกกันแค่ทะเลสาบนั่นแหละ เพราะตอนนั้นระบบจังหวัดยังไม่มี บ้านเมืองรอบทะเลสาบก็ยังไม่ได้ขึ้นการปกครองอยู่กับเมืองสงขลา ชื่อทะเลสาบสงขลาน่าจะใหม่อยู่มาก แล้วเริ่มเรียกจากฝ่ายราชการมาก่อน

ความเห็นที่ 6.1

- 2468 ระบบจังหวัดยังไม่มี
- บ้านเมืองรอบทะเลสาบยังไม่ได้ขึ้นการปกครองกับเมืองสงขลา

จริงอะ?

ความเห็นที่ 6.1.1

หลักเมืองสงขลา สร้างปี 2385 แต่สมัยนั้นคเป็นเมืองกันชนกับนครรัฐปัตตานี

ในปี 2468 น่าจะยังเป็นเมือง ๆ หนึ่ง ในมณฑลนครศรีธรรมราช จนได้มีพระราชบัญญัติว่าด้วยการบริหารแห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2476 ให้เลิกการแบ่งเขตการ ปกครองเป็นมณฑล สงขลาจึงได้ยกฐานะเป็นจังหวัด

จะลองไปค้นดูว่า ทะเลสาบสงขลา เริ่มใช้ชื่อนี้ สมัยใด  สนุกดี ชอบ ๆ
 

ความเห็นที่ 6.2

เอาเป็นว่าโดยสำนึกของคนรอบทะเลสาบสงขลาในยุคนั้น เขาน่าจะยังไม่ได้มีความคิดว่าเขาเป็นคนสงขลา ทะเลสาบนั้นกว้างกินพื้นที่หลายเมือง จึงไม่น่าจะมีการเรียกเฉพาะไปว่าเป็นทะเลสาบของเมืองใหน

เก่าไปกว่านั้นบริเวณที่เป็นทะเลสาบสงขลายังเคยทะลุไปออกปากพนังได้ เป็นลักษณะทะเลในช่องแคบ ก่อนที่จะเริ่มตื้นเขินในตอนกลางคือแถบหัวไทร-ระโนดปิดกั้นแบ่งให้เกิดเป็นเวิ้งทะเลสาบทางใต้ ส่วนเวิ้งน้ำทางเหนือจากแผ่นดินตรงนี้ก็ตื้นเขินลดขนาดเหลือเป็นแค่แม่น้ำ คือแม่น้ำปากพนังส่วนที่ขนานกับชายฝั่ง

ตามที่เคยอ่านมารู้สึกการตื้นเขินจะเกิดขึ้นรวดเร็ว หมายความว่าการเปลี่ยนเป้นทะเลสาบก็เกิดขึ้นเร็วด้วย การเรียกชื่อพิเศษเฉพาะเลยต้องใช้เวลา กว่าจะเริ่มเรียกว่าทะเลสาบ แล้วกว่าจะเรียกชื่อทะเลสาบช่วงต่างๆของแต่ละท้องที่เมื่อเริ่มเห็นการแบ่งช่วงของทะเลสาบได้ แล้วมามีชื่อเรียกรวมทั้งทะเลสาบในตอนหลัง

ความเห็นที่ 7

แม่นแล้ว เจอรายงานปลาบันทึกว่าพบที่ Maenam แล้วปวดกระบาลทุกที

ความเห็นที่ 7.1

555 นึกแล้วขำ ก็ตามแผนที่มันดันเรียกแม่น้ำเจ้าพระยาว่า River Maenam นี่

ความเห็นที่ 8

โห...มันมีที่มาอย่างนี้นี่เอง...
แต่รูปวาดสมัยก่อนมันเหมือนหุ่นยนต์จริงๆด้วยอ่ะ