ริงนก ใน มอ.ปัตตานี

Comments

ความเห็นที่ 1

ติดตามกิจกรรมเรื่องนกต่อที่นี่ครับ http://burongtani.oas.psu.ac.th/

ความเห็นที่ 2

สวัสดีครับ
เป็นโครงการวิจัยหรือครับ
สนใจแลกเปลี่ยนข้อมูล Biometrics โดยเฉพาะ gape ครับผ้ม
เมล์ผม zo_ic@yahoo ครับ