รบกวนID ปลาจาก SOW

พาลูกไปเดินเที่ยวมาครับ ถือโอกาส ถ่ายภาพมารอลง SI รบกวนยืนยันความถูกต้องของชื่อหน่อยครับผม

Comments

ความเห็นที่ 1

ภาพแรก Bluefin trevally, Caranx melampygus สีฟ้าที่ครีบหลัง หางและ ก้านกลืนไปกับสิ่งแวดล้อมหมดเห็นไม่ชัดเท่าในทะเล

ภาพที่สอง และภาพที่สาม ตามที่แยกมาครับ

ความเห็นที่ 2

ขอบคุณครับ ยังมีพวกหางแข็งปนๆกันอยู่อีกสักสองสามชนิด ไว้จะค่อยๆถ่ายมันมาครับ

ความเห็นที่ 3

ตอนนี้คิดค่าเข้าชมเท่าไหร่แล้วครับ

ความเห็นที่ 4

ปลากระมง หรือ กะมง ครับ?

ความเห็นที่ 5

คัดลอกมาจาก http://rirs3.royin.go.th/new-search/word-search-all-x.asp

ม่ง ๑น. ชื่อหนึ่งของปลาทะเลในกลุ่มปลาหางแข็ง หางกิ่ว หรือสีกุน โดยเฉพาะที่มีขนาด กลางหรือขนาดใหญ่ในวงศ์ Carangidae มีลําตัวเพรียว แบนข้างเล็กน้อย หน้าครีบก้นมีหนามแข็ง ๒ อันพับได้ คอดหางแคบ เกล็ดบนเส้นข้างตัวใหญ่ เป็นเหลี่ยมแข็งโดยเฉพาะที่บริเวณคอดหาง ไม่มีสีฉูดฉาด อยู่รวมกันเป็นฝูง เช่น ชนิด Caranx sexfasciatus, C. melampygus, C. ignobilis, Carangoides gymnostethoides, C. fulvoguttatus และ Alectis ciliaris ปลาเหล่านี้บางชนิดอาจ โตยาวได้ถึง ๑.๔ เมตร, กะมง หรือ กะม่ง ก็เรียก