ขอทราบชื่อแมลงตัวนี้ครับ

Comments

ความเห็นที่ 1

จับตัวมันแล้วมีความรู้สึกว่า มันดีด (หัวกับท้องเข้าหากัน)
dsc00481_resize.jpg

ความเห็นที่ 2

ด้วงดีด (click beetle) เนี่ยแหละครับ แต่ไม่รู้ชนิดมันครับ

ความเห็นที่ 3

ด้วงดีดไม่ทราบชนิด Melanotus sp. ครับ