ปลาอะไรครับ

Comments

ความเห็นที่ 1

ลืมเอน Eleotris  ได้มาจากนี่ครับ
camera_picture_193.jpg

ความเห็นที่ 2

คุณกิดา เพื่อนผมหรือเปล่านี่้

เจ้าบู่นี่บ้านผมในคลองบางกอกน้อยเรียกว่า บู่ดำ ครับ Oxyeleotris siamensis (Günther 1861)

ความเห็นที่ 3

พอดีไปลงกร่ำแถวที่ทำงานมานะ่ครับท่านPLATEEN

ความเห็นที่ 4

ปลาบู่ แบบนี้  คลองหน้าบ้านผมก็มีนะครับ