แมลงมาเกาะที่หน้าบ้านครับ ชื่อว่าอะไรครับ

Comments

ความเห็นที่ 1

อยากรู้ว่าชื่อว่าอะไรครับ

ความเห็นที่ 2

อยากรู้ว่าเป็นแมลงอะไรครับ

ความเห็นที่ 3

มอธเหยี่ยวลายทหาร Daphnis nerii

ความเห็นที่ 4

อยากร้ว่าเป็นแมลงอะไรครับ

ความเห็นที่ 5

ขอบคุณครับ

ความเห็นที่ 6

ดูตั้งนาน กว่าจะรู้ว่าตัวอะไร พลางตัวใช้ได้เลยครับ

ความเห็นที่ 7

ผีเสื้อมอสเหยี่ยวครับ