[#NewSpecies] ภูมิพลินทร์ Trisepalum bhumibolianum | นครินทรา Trisepalum sangwaniae

๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ | พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๕ ปี
 ขอเสนอพรรณไม้พระปรมาภิไธย • ชนิดแรกของไทย ชนิดใหม่ของโลก
 : พรรณไม้ที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาติให้อัญเชิญ พระปรมาภิไธยเป็นชื่อวิทยาศาสตร์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อพรรณไม้ทั้ง ๒ ชนิด เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๔ คือ “ภูมิพลินทร์” และ “นครินทรา”

ทั้ง ๒ ชนิดเป็นพรรณไม้ในวงศ์ชาฤๅษี (Family Gesneriaceae) พบบนเขาหินปูนทางภาคเหนือ 
ทั้งนี้ความหลากหลายของพืชสกุลชาฤาษี (Genus Trisepalum) ทั่วโลกพบ ๒๕ ชนิด ในประเทศไทยพบ ๒๐ ชนิด

| ภูมิพลินทร์ • Trisepalum bhumibolianum
 - 'พรรณไม้ที่เป็นศรีสง่าแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช' 
- พืชหายาก และเป็นพืชถิ่นเดียวของประเทศไทย สำรวจพบ บริเวณแก่งหินปูนในเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก และอุทยานแห่งชาติแม่ปิง จังหวัดลำพูน  

รายงานการค้นพบพร้อมกับ
| นครินทรา • Trisepalum sangwaniae 
- 'พรรณไม้ที่เป็นศรีสง่าแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี' 
- พืชหายาก และเป็นพืชถิ่นเดียวของประเทศไทย สำรวจพบที่เขาหินปูนบริเวณดอยตุง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

2 new species of Trisepalum (Family Gesneriaceae) from Karst landscape in Northern Thailand; Trisepalum bhumibolianum & T. sangwaniae, named after HM the King and HRH the Princess Mother of Thailand, respectively.

• กรมวิชาการเกษตร ค้นพบพรรณไม้ชนิดใหม่ของโลกในประเทศไทย 2 ชนิด ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระนามาภิไธยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นชื่อวิทยาศาสตร์ http://bit.ly/2NewTrisepalum, http://t.co/rqxlAvx 

Comments

ความเห็นที่ 1

ขอบคุณสำหรับข่าวครับ งดงามประทับใจ

ความเห็นที่ 2

สวยจังเลย ชื่อเพราะอีกต่างหาก

ความเห็นที่ 3

คนนี้ขยันอ่านเปเปอร์จริงๆ  ^^

ความเห็นที่ 4

อยากได้ PDF ครับ
ใครมีขอความกรุณาด้วยครับ
ขอบคุณล่วงหน้า

ความเห็นที่ 5

มีข่าวออกสื่อ แต่ยังหา paper ไม่เจอเลยครับ ...เหอ ๆ 

ความเห็นที่ 6

ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ

ความเห็นที่ 7

แค่ชื่อก็เปรี่ยมสุข "เย็นศิระเพราะพระบริบาล"

ความเห็นที่ 8

เป็นมงคลอย่างยิ่ง

ความเห็นที่ 9

ขอแสดงความคิดเหนนิดนึงค่ะ
ดอกไม้ ดอกที่ 2 อ่ะคะ 
เคยเห็น เค้าเอามาปลูกในสวนหย่อมโรงเรียน มาเป็น สิบๆๆปีแล้วค่ะ
โรงเรียนในเขต ภาคกลาง ด้วยอ่ะ