ขอข้อมูล พิษของแมลงที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ นอกจากพิษของผึ้งแล้ว

ขอข้อมูล พิษของแมลงที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ นอกเหนือจากพิษของผึ้งครับที่ใช้กันอย่างแพร่หลายอยากทราบว่าพิษของแมลงชนิดอื่นมีการใช้ในทางเศรษฐกิจอย่างไรบ้าง ขอบคุณครับ

Comments

ความเห็นที่ 1

ลองอ่านเปเปอร์นี้เป็นไอเดียครับ พิษแก้พิษ

http://www.mdpi.com/2072-6651/3/5/489/pdf