Pangasius อะไรครับฝูงนี้?

Comments

ความเห็นที่ 1

ท่าทางจะอร่อย 

ความเห็นที่ 2

ตาโตและท้องเป็นสันลักษณะนี้ เป็นปลาสังกะวาดท้องสันครับ

Pseudolais pleurotaenia