ขอสอบถามข้อมูลปลากัดครับ

มีใครเคยเห็นปลากัดยักษ์ ไม่มีครีบอก(pelvic fin) มั่งครับ อยากทราบว่ามีใครเคยเห็นลักษณะนี้มาก่อนไหมครับ หรือพบในปลากัดชนิดอืนๆ บ้างไหมครับ (เกิดจากพ่อแม่ปลาที่มีลักษณะสมบูรณ์ครับ)