ต้องการทำตัวอย่างเห็ด

โดยการทำแห้งขอขอมูลการทำด้วยครับ