กระทู้-13666 : ชวนมาบอกชื่อเรียก "แมลง" ตามภาษาถิ่น

Home » Board » อื่นๆ

ชวนมาบอกชื่อเรียก "แมลง" ตามภาษาถิ่น

ตามกระทู้เลยค่ะ
อยากรู้ว่า แมลงชนิดต่างๆ  มีชื่อตามท้องถิ่นเรียก แบบภาษาถิ่นว่าอะไรบ้าง

เช่น ก๋ำบิ๊ ของภาคเหนือ คือ แมงปอ
แล้วผีเสื้อ ก็มีอะไร ก๋ำๆ  นี่แหละ
...แก้ไขเมื่อ 20 ม.ค. 2553 18:06:53
nano approve [ 20 ม.ค. 2553 18:06:38 ]
ความคิดเห็นที่: 1
อีสานนะครับ

แมงแคง     มวนลำใย
แมงจิ๊โป่ม     จิ้งหรีดหัวโต จิ้งหรีดโกร่ง
แมงกินูน      แมลงนูน
แมงละงำ     ตัวอ่อนแมลงปอ
จิ๊หรีด จิ๊หล่อ จิ๊นาย     จิ้งหรีด
แมงสีเสียด    มวนแมงป่องน้ำ
แมงหางแดง    ตัวอ่อนแมลงปอเข็ม
แมงงอด    แมงป่องบ้าน
แมงเงา    แมงป่องช้าง
ขี้เข็บ    ตะขาบ
บ้งกือ    กิ้งกือ
แมงม้า    ตั๊กแตนตำข้าว
แมงย่างซี้น    แมงมุมใยทอง(มั้ง)
กุดจี่    ด้วงมูลสัตว์
แมงกิซอน    แมลงกะชอน
แมงคาม    ด้วงกว่างชน
แมงมัน    ตั๊กแตนหนวดยาว
แมงคับ    แมลงทับ
แมงหม่อน    ตัวไหม
...แก้ไขเมื่อ 20 ม.ค. 2553 23:35:03
Slimjim approve [ 20 ม.ค. 2553 18:25:47 ]
ความคิดเห็นที่: 2
แมงง่วง = เรไร
แมงง่องแง่ง = ลูกน้ำ
แมงกะบี้ = แมลงปอ
แมงกะเบี้ย = ผีเสื้อ
แมงเม่า = แมลงเม่า
แม่เป้ง = นางพญามด เช่น แม่เป้งมดแดง, มดดำ

ยังนึกไม่ออกครับเดี๋ยวจะมาต่อ
ลำพะเนียง approve [ 20 ม.ค. 2553 21:47:48 ]
ความคิดเห็นที่: 3
ลองฟังเพลงนี้สิครับ มีหลายตัวเลย ^^

http://music.cm108.com/player.php?id=91
...แก้ไขเมื่อ 20 ม.ค. 2553 21:57:47
Eco-Tourism approve [ 20 ม.ค. 2553 21:57:35 ]
ความคิดเห็นที่: 4
กำเมือง (คำเหนือ) ค่ะ

ผีเสื้อ = ก๋ำเบ้อ
เวียงไพร [ 20 ม.ค. 2553 22:53:53 ]
ความคิดเห็นที่: 5
ฟังแล้ว .... ฮาเลย
ชอบค่ะ ชอบ ( แต่ใครจะช่วยถอดเป็นตัวหนังสือได้ก็จะยินดียิ่ง)
ถอดความได้ชัดๆ  คำเดียว

แมงแสนตีน คือ กิ้งกือ

ภาคเหนือมาแล้ว
ภาคอีสานมาแล้ว
ภาคใต้มายังคะ
nano approve [ 20 ม.ค. 2553 23:05:03 ]
ความคิดเห็นที่: 6
ตัวใยมัน    แมงป่อง
หมด    มด
แมงบี้   แมลงปอ
แมงจู้จี้    ด้วงกว่างชน

มีอีก แต่จำไม่ได้......เดี๋ยวนึกออกมาต่ออีกครับ
Slimjim [ 20 ม.ค. 2553 23:12:30 ]
ความคิดเห็นที่: 7
อ้าวลืม ล็อกอิน ซะได้ ที่กล่าวเปนภาษาถิ่นใต้นะครับ เเหะๆ
Slimjim approve [ 20 ม.ค. 2553 23:14:37 ]
ความคิดเห็นที่: 8
: nano
ฟังแล้ว .... ฮาเลย
ชอบค่ะ ชอบ (  แต่ใครจะช่วยถอดเป็นตัวหนังสือได้ก็จะยินดียิ่ง)
ถอดความได้ชัดๆ   คำเดียว

แมงแสนตีน คือ กิ้งกือ

ภาคเหนือมาแล้ว
ภาคอีสานมาแล้ว
ภาคใต้มายังคะ


ไปลองหาเนื้อเพลงมาได้ประมาณนี้น่ะครับ

ขี้ตาแหล้  = ไส้เดือน
อี่ฮวกกบ   =   ลูกอ๊อด
แมงก๋ำปุ้ง  = แมงมุม
แมงก๋ำบี้  = แมงปอ
แมงก๋ำเป้อ = ผีเสื้อ
แมงตั๊กคำ = แมงทับ
แมงบ้ง   = ตัวหนอน
จั๊กกะเล้อเกลี้ยง = จิ้งเหลน
แมงอี่บึ้ง = แมงมุม
แมงอี่มิบ = หิ่งหอย
กว่างแมงอูด = กว่างหญิง (กว่างตัวเมีย)
แมงพิ้ง  = แมงหวี่
จิ๊กกุ่ง   = จิ้งหรีด
แมงแซ๊บ = แมลงสาบน้อย
แมงจี้หลอบ = แมงกุดจี่
แมงเวา  = แมงป่องยักษ์
จั๊กเข็บคือ = ตะขาบ
อี่นิ่ว     = ลูกอ๊อดแมงปอ
แมงจอน  = แมงกะชอน
แมงแสนตี๋น = กิ้งกือ
แมงโลน  = แมงซ่อนเร้น
ขี้ตืก     = ตั๋วพยาธิ
Eco-Tourism approve [ 20 ม.ค. 2553 23:33:40 ]
ความคิดเห็นที่: 9
เอาภาษาเขมรท้องถิ่นสุรินทร์มั่ง
(เขียนตามการออกเสียงนะคะ)

กะโน๊บ = ตั๊กกะแตน
กะโน๊บติงต็อง = ตั๊กแตนตำข้าว
มุ๊ = ยุง
จันเร๊ด = จิ้งหรีด
รุย = เหลือบ ริ้น แมลงวัน
อังกรอง = มดแดง
ขมุม  =  ผึ้ง
สม็อยต = มดตัวเล็กๆ  

คิดออกแค่นี้ค่า
ยายอ้วน approve [ 21 ม.ค. 2553 00:20:00 ]
OthersPics_reply_150681.gif
ความคิดเห็นที่: 10
5555 อ่านได้อารมณ์ดีจริงๆ นะกระทู้นี้
ชอบอะชอบ.......!
...แก้ไขเมื่อ 21 ม.ค. 2553 03:50:14
จอม approve [ 21 ม.ค. 2553 03:49:41 ]
ความคิดเห็นที่: 11
: ยายอ้วน
เอาภาษาเขมรท้องถิ่นสุรินทร์มั่ง
(เขียนตามการออกเสียงนะคะ)

กะโน๊บ = ตั๊กกะแตน
กะโน๊บติงต็อง = ตั๊กแตนตำข้าว
มุ๊ = ยุง
จันเร๊ด = จิ้งหรีด
รุย = เหลือบ ริ้น แมลงวัน
อังกรอง = มดแดง
ขมุม  =  ผึ้ง
สม็อยต = มดตัวเล็กๆ   

คิดออกแค่นี้ค่า

ช่วยต่อของคุณยายอ้วน
สุจ - ริ้น
มมฺง่ (โม-มง) -แมลงหวี่
มมฺจ(โมมาต) - ตัวชีปะขาว ตัวแมลงที่ชอบตอมหัววัวควาย
กนฺเทจอาล (กอนเทจอาล) - ตัวร่าน
แกอบ (กะแอ๊บ)- ตะขาบ
ขฺทวย(ขะตวย) -แมงป่อง
ขฺยาฎํรี (ขะหยาดำเรย)-แมงป่องช้าง
สฺรำง (สะรัง) -แตน
สฺรวย(สะรวย)-ต่อ
สองคำข้างล่างนี้ไม่มั่นใจนัก  ต้องให้คุณยายอ้วนหรือคุณกวิวัฏอธิบายเพิ่ม
สัจละเอิ๊ด (สัตว์ละเอียด)-หนอนเล็กๆ ในผลไม้
สัจจังไร(สัตว์จัญไร)-แมลงเล็กทั่วๆ ไปที่ทำความเจ็บปวดรำคาญ
mim approve [ 21 ม.ค. 2553 09:01:24 ]
ความคิดเห็นที่: 12
: เวียงไพร
กำเมือง (คำเหนือ) ค่ะ

ผีเสื้อ = ก๋ำเบ้อ


เพิ่มอีกคำค่ะ

แมลงวัน = แมงงน
เวียงไพร [ 21 ม.ค. 2553 11:01:32 ]
ความคิดเห็นที่: 13
5555

ตอนนี้ ชอบตัวนี้สุดๆ  
อ่านแล้วเห็นภาพ เวลาที่ ทำท่าทางแบบ โยกตัวไปมา

"กะโน๊บติงต็อง"
nano approve [ 21 ม.ค. 2553 11:03:30 ]
ความคิดเห็นที่: 14
โอ้ว ....ชอบกระทู้นี้จัง เล่นด้วยคน

ตั๊กแตนต่อยมวย ตั๊กแตนตำข้าว
ภาคกลาง : ตั๊กแตนโยงโย่  ... ผูกโบว์ทัดดอกจำปา ลั้ลลา เอิ๊กๆ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : แมงนบ ( ไหว้ ) มิใช่แมลงนพ
ภาคใต้ : แมลงทักทาย
ภาคเหนือ : แมลงม้าหลังงอน
ภาษาเขมร : กะโน๊บติงต็อง ..... ชอบๆ  ขอบใจยายอ้วนมาก

ใครมีภาษาอื่นแปลกๆ  บ้างมั้ยครับ กลุ่มนี้ชอบเป็นพิเศษ

ขอบใจยายอ้วนนะครับ ^_^
...แก้ไขเมื่อ 21 ม.ค. 2553 23:32:34
นายแมลง approve [ 21 ม.ค. 2553 11:26:54 ]
ความคิดเห็นที่: 15
ภาษากระเหรี่ยงขาวกันบ้าง ชาวปกากะญอ (แม่ฮ่องสอน)

ปอปอเหละ คือ หิ้งห้อย
ดิบ่อซ่วย คือ แมงป่อง
ฉุย  คือ หมา
ปันน่ะ คือ ควาย

ประมาณนี้ครับ ชอบกระทู้นี้มากๆๆๆๆๆๆๆๆ
...แก้ไขเมื่อ 21 ม.ค. 2553 11:38:37
heterometrus_sp approve [ 21 ม.ค. 2553 11:37:48 ]
ความคิดเห็นที่: 16
คุณนายแมลง แมงนพ  ถ้าจะเขียนให้ถูกความหมายน่าจะเป็น แมงนบ
"นพ" แปลว่าเก้า ส่วน "นบ" แปลว่าไหว้ ประนมมือ


เอามาเพิ่มอีกนิดๆ  หน่อยๆ  ค่ะ

กันแจอั๊ด = ด้วงมูลสัตว์
กโมล = แมลงกระชอน
ตังกอว = หนอน


ส่วนคำ
สัจละเอิ๊ด ที่บ้านออกเสียงประมาณนี้ค่ะ "ซัด-ละ-อี๊ด" ความหมายเหมือนกัน  แต่รวมถึงแมลงเล็กๆ  ได้ด้วย
สัจจังไร ความหมายเดียวกันค่ะ  ถ้าเพิ่มก็เหมือนพวกริ้น ไร ที่ไต่ตอม ทำให้รำคาญ ต้องคอยปัดคอยไล่
ยายอ้วน approve [ 21 ม.ค. 2553 12:56:49 ]
ความคิดเห็นที่: 17
มันส์ครับมันส์ เอาอีก เอาอีก 555
noppadol approve [ 21 ม.ค. 2553 15:35:57 ]
noparnon@yahoo.co.th
ความคิดเห็นที่: 18
: mim
: ยายอ้วนเอาภาษาเขมรท้องถิ่นสุรินทร์มั่ง
(เขียนตามการออกเสียงนะคะ)

กะโน๊บ = ตั๊กกะแตน
กะโน๊บติงต็อง = ตั๊กแตนตำข้าว
มุ๊ = ยุง
จันเร๊ด = จิ้งหรีด
รุย = เหลือบ ริ้น แมลงวัน
อังกรอง = มดแดง
ขมุม  =  ผึ้ง
สม็อยต = มดตัวเล็กๆ    

คิดออกแค่นี้ค่า
ช่วยต่อของคุณยายอ้วน
สุจ - ริ้น
มมฺง่ (โม-มง) -แมลงหวี่
มมฺจ(โมมาต) - ตัวชีปะขาว ตัวแมลงที่ชอบตอมหัววัวควาย
กนฺเทจอาล (กอนเทจอาล) - ตัวร่าน
แกอบ (กะแอ๊บ)- ตะขาบ
ขฺทวย(ขะตวย) -แมงป่อง
ขฺยาฎํรี (ขะหยาดำเรย)-แมงป่องช้าง
สฺรำง (สะรัง) -แตน
สฺรวย(สะรวย)-ต่อ
สองคำข้างล่างนี้ไม่มั่นใจนัก  ต้องให้คุณยายอ้วนหรือคุณกวิวัฏอธิบายเพิ่ม
สัจละเอิ๊ด (สัตว์ละเอียด)-หนอนเล็กๆ  ในผลไม้
สัจจังไร(สัตว์จัญไร)-แมลงเล็กทั่วๆ  ไปที่ทำความเจ็บปวดรำคาญ


ช่วยเพิ่มครับ

แมลงปอ =  ตึญรุย
ตั๊กแตนกิ่งไม้ = ปัวเปรย
ผีเสื้อ = ปิญปล๊าต
แมลงปอ = กะโนบ-รุย
จักจั่น = เรย
แมลงทับ = กัมแพม
แมลงดานา = กะดามตู๊ก
หนอนไหมบ้าน = โกนเนียง
ผีเสื้อไหมบ้าน  = มีบี
แมลงนูนหลวง = กะญง
แมลงเม่า = มีพลีญ
แมลงเหนี่ยง = กะคบ
ด้วงมะพร้าว = ตะเกิวโดง
ด้วงหนวดยาว = กะแต๊ยแง๊ย
ผีเสื้อหนอนม้วนใบกล้วย = ตะเกิวเจก
มวนลำไย = กะเลินเตีย
ด้วงขี้ควาย = กะแจอ๊ายกระเบย
ด้วงขี้หมู = กะแจอ๊ายจรูก
กิ้งกือ  = มะรุมมะเรีย
หิ่งห้อย = อำปึลเป๊ก
แมลงสาบ = กันล๊าด
แมงมุม = ปิญวาย
ไรไก่ = สะเมิล
...แก้ไขเมื่อ 21 ม.ค. 2553 17:19:19
กวิวัฏ approve [ 21 ม.ค. 2553 17:18:08 ]
ความคิดเห็นที่: 19
: ยายอ้วน
...สัจจังไร ความหมายเดียวกันค่ะ   ถ้าเพิ่มก็เหมือนพวกริ้น ไร ที่ไต่ตอม ทำให้รำคาญ ต้องคอยปัดคอยไล่

เพิ่งให้คนงานเขมรแถวๆ บ้าน ออกเสียงให้ฟังชัดๆ ดังๆ ...เหอะๆ  สำเนียงเป็นแบบไทยๆ หมดแล้ว ^^
สุวรรณภูมิ approve [ 21 ม.ค. 2553 17:59:39 ]
ความคิดเห็นที่: 20
แมงโพงม้า = ตั๊กแตนตำข้าว
แมงลิ้นหมา = ทาก (ไอ่ที่แบนๆ  นั่นแหละครับ)
แมงตดปูด, ตดสูด = ที่ถุกตัวแล้วมันปล่อยสารสีเหลืองออกทางก้น แบบแสบๆ  ร้อนๆ  น่ะครับ
ไฮ = ไร
แมงคาลิบโซ่ = คล้ายแมงดาอยู่ในน้ำ
ฯ ลฯ
ลำพะเนียง approve [ 21 ม.ค. 2553 23:07:10 ]
ความคิดเห็นที่: 21
ได้คุณเจ้าพ่อมาช่วยอีกคน ขอบคุณค่า
ลืม  ตัวกะแต๊ยแง๊ย กับ กะดามตู๊ก ได้ไงน้า โดยเฉพาะอย่างหลังนี่ของอร่อยเลย อิอิ

ถ้ารวมเป็นหนังสือ หรือเอกสาร ให้โหลดเก็บไว้ท่าจะดีนะคะ
ค่อยรวบรวม คงได้โขเลย นี่แค่แมลงนะเนี่ย
ยายอ้วน approve [ 21 ม.ค. 2553 23:51:37 ]
ความคิดเห็นที่: 22
เห็นด้วยกับคุณยายอ้วนค่ะ
นึกได้มาลงไว้เรื่อยๆ  เอาไว้เป็นข้อมูลก่อน เผื่อว่าเดินทางไปบ้านไหน เมืองไหน
ถามหาตัวอะไร จะได้ไม่ผิดตัว


ที่เอามาลงให้เนี่ย ขอขอบคุณมากเลยค่ะ
ส่วนมาก ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลย
nano approve [ 22 ม.ค. 2553 08:40:21 ]
ความคิดเห็นที่: 23
ไม่มีใครพูดถึง "โต๋โล่งตง(แมงตับเต่า)" เลยเหรอครับ

เป็นเพลงดังของ T-Bone เลยนะครับ
PaPaSEK approve [ 22 ม.ค. 2553 11:41:18 ]
ความคิดเห็นที่: 24
ตอนนี้นึกออก

ตัวหาร - หนอนร่าน  

แฮะๆ   เพิ่งเรียนคร้าบบบ...
Due_n approve [ 22 ม.ค. 2553 14:31:54 ]
OthersPics_reply_150889.gif
ความคิดเห็นที่: 25
อิอิ.. สนุกดีจังเลยคะ อ่านแล้วหายเครียดเรื่องสอบ thesis ไปได้เยอะเลย
callus approve [ 22 ม.ค. 2553 20:23:02 ]
ความคิดเห็นที่: 26
คุณ callus จะสอบ defend เหรอคะ สู้ๆ  น้า
ยายอ้วน approve [ 22 ม.ค. 2553 21:46:16 ]
OthersPics_reply_150943.gif
ความคิดเห็นที่: 27
โอ้ย!! ชอบจริงๆ กระทู้นี้
จอม approve [ 23 ม.ค. 2553 07:05:30 ]
ความคิดเห็นที่: 28
ถามคุณยายอ้วนครับ พอดีผมใช้ถนนสาย ๒๔ ผ่านสุรินท์ เห็นคลองสายหนึ่งชื่อ "จะแกซีเปรียด" หมายความว่า สุนัขรับประทานอะไรครับ ศพ?
Plateen approve [ 23 ม.ค. 2553 14:03:17 ]
ความคิดเห็นที่: 29
: Plateen
ถามคุณยายอ้วนครับ พอดีผมใช้ถนนสาย ๒๔ ผ่านสุรินท์ เห็นคลองสายหนึ่งชื่อ "จะแกซีเปรียด" หมายความว่า สุนัขรับประทานอะไรครับ ศพ?


นึกไม่ออกจริงค่ะ (ขอโทษด้วยนะคะ)
รอให้ อ.Mim หรือ คุณกวิวัฏมาช่วยดีกว่า
ยายอ้วน approve [ 24 ม.ค. 2553 23:34:01 ]
ความคิดเห็นที่: 30
: ยายอ้วน
: Plateen
ถามคุณยายอ้วนครับ พอดีผมใช้ถนนสาย ๒๔ ผ่านสุรินท์ เห็นคลองสายหนึ่งชื่อ "จะแกซีเปรียด" หมายความว่า สุนัขรับประทานอะไรครับ ศพ?

นึกไม่ออกจริงค่ะ (ขอโทษด้วยนะคะ)
รอให้ อ.Mim หรือ คุณกวิวัฏมาช่วยดีกว่า


หาในพจนานุกรม  ดูคำที่ควรจะออกเสียงว่าเปรียด  ก็ไม่เจอคำที่มีความหมายเป็นอาหารหรือของกินได้  แล้วจะแก(หมา)จะซี(กิน) อะไร?  เดาไม่ถูก
ขอโทษด้วย
mim approve [ 25 ม.ค. 2553 09:34:27 ]
ความคิดเห็นที่: 31
อีสานด้วยครับ
แมงเงา  แมงป่องช้างตัวสีดำ
แมงกะเบา  แมงป่องช้างตัวออกสีเขียว
บ้งกะเร็น  ตัวหนอนผีเสื้อจรวด
บ้งหาน  หนอนร่าน
แมงย่างซี้น  แมงมุมใยทอง (ไม่มั้งครับ ชัวร์)

นอกเรื่องแมงด้วย
ขี้โก๊ะ  จิ้งเหลน
ขี้กะปอม  กิ้งก่า
ขี้คันคาก  คางคก
ปลาเข็ง  ปลาหมอ
ปลาค่อ  ปลาช่อน
เอี่ยน  ปลาไหล
ปลาหลาด  ปลากระทิง
ควายดอน  กระบือตัวสีขาว

จำได้แค่นี้
hanpo [ 25 ม.ค. 2553 16:12:18 ]
tawen2006@hotmail.com
ความคิดเห็นที่: 32
สงสัยจะขาด"ขี้สีก" นะ คุณ hanpo 5+++
ลำพะเนียง approve [ 25 ม.ค. 2553 17:28:32 ]
ความคิดเห็นที่: 33
เยอะเลย ... เดี๋ยวเอาไปทำตารางจับกลุ่มไว้ก่อน
ส่วน

จะแกซีเปรียด ...  ยังค้างใจอยู่ รอท่านผู้รู้มาแถลง
nano approve [ 25 ม.ค. 2553 18:54:15 ]
ความคิดเห็นที่: 34
: ลำพะเนียง
สงสัยจะขาด"ขี้สีก" นะ คุณ hanpo 5+++
เล่นด้วยๆ  ผมขอเดาครับอาจารย์ ไส้เดือนครับ (น่าแหกแน่ๆ เลยเรา)
noppadol approve [ 25 ม.ค. 2553 21:12:57 ]
noparnon@yahoo.co.th
ความคิดเห็นที่: 35
ยังไม่ถูกครับคุณ noppadol ให้แก้ตัวใหม่ครับ

พิมพ์ใหม่ชัดๆ  ขี้สีก
ส่วน ไส้เดือน = ขี้ไก่เดือน ครับ
...แก้ไขเมื่อ 25 ม.ค. 2553 22:35:32
ลำพะเนียง approve [ 25 ม.ค. 2553 22:34:46 ]
ความคิดเห็นที่: 36
เอาใหม่ น้ำเน่า ขี้เลน โคลนเละๆ  โอ๊ย ผมไม่เคยนึกเลยว่า ภาษาบ้านเรามันแยกไปได้เยอะขนาดนี้ ถ้าไม่ถูกผมยอมแล้วครับ ฮื่อๆ  งอนแล้วด้วย
...แก้ไขเมื่อ 25 ม.ค. 2553 22:47:14
noppadol approve [ 25 ม.ค. 2553 22:43:41 ]
noparnon@yahoo.co.th
ความคิดเห็นที่: 37
: noppadol
เอาใหม่ น้ำเน่า ขี้เลน โคลนเละๆ   โอ๊ย ผมไม่เคยนึกเลยว่า ภาษาบ้านเรามันแยกไปได้เยอธขนาดนี้   ถ้าไม่ถูกก็ยอมละครับ


ใกล้เคียงๆๆ  5+++

"น้ำครำ" ครับ
ลำพะเนียง approve [ 25 ม.ค. 2553 22:47:25 ]
ความคิดเห็นที่: 38
เอาผักบ้างครับ

ขนุน = บักมี่, หมากมี่
ชะพลู = ผักอีเลิด
ชะอม = ผักขา
บัวบก = ผักหนอก
ผักกระเฉด = ผักกระเสดน้ำ
ผักเขียด, ขาเขียด = ผักอีฮิน
ผักปลัง = ผักปัง
ผักปู่ย่า = ผักคายา, ผักกาดย่า
ผักไผ่ = ผักแพว
ผักพาย = ผักคันจอง
เพกา = หมากลิ้นฟ้า, บักลิ้นฟ้า
ฟักทอง = หมากอึ
มะเขือพวง = หมากแข้ง
มะตูม = หมากตูม, บักตูม
มะระขี้นก = ผักไซ
มะรุม = ผักอีฮุม
มะละกอ = หมากหุ่ง, บักหุ่ง
สะเดา = กะเดา
สมอไทย = หมากส้มมอ
สันตะวา = ผักกะโตวา
สาหร่ายน้ำจืด = เทา

เอาซำนี่ก่อนเนาะ
ลำพะเนียง approve [ 26 ม.ค. 2553 00:30:25 ]
ความคิดเห็นที่: 39
ผักด้วยคน
เพิ่มจากอาจารย์ลำพะเนียงละกัน

น้อยหน่า  (หมากเขียบ)
แมงลัก  (ผักอีตู่)
มะเขือเทศลูกเล็กๆ   (หมากเหล่น)
กระถิน  (หมากกะเสก,หมากกระเฉด)

ลองทายกันเล่นๆ  ว่าสีที่ผมกล่าวต่อไปนี้คือสีอะไร

สีซี้ว

ใบ้ให้นิดนึง เป็นภาษาภูไท  ชนพื้นเมืองของมุกดาหาร  และหลายๆ  จังหวัดของภาคอีสาน
ตอนนี้ขออนุญาติทำงานก่อน เยอะมากๆ
hanpo [ 26 ม.ค. 2553 10:08:55 ]
tawen2006@hotmail.com
ความคิดเห็นที่: 40
สีซิ้ว .......

ทายค่ะ  สีเขียว
nano approve [ 26 ม.ค. 2553 10:15:46 ]
ความคิดเห็นที่: 41
เห็นมีชื่อต้นไม้ในภาษาอีสานแล้ว  ขอเสนอชื่อต้นไม้ในภาษาเขมร  เผื่อเป็นประโยชน์
ต้นกทุมพ(กระทุ่ม)
ชฺรเนียง(ชื่อต้นไม้ประเภทหนึ่ง)  
พฺรีง(หว้า)  พฺรูส(พรวด)  
ชนฺลูส(ชื่อต้นไม้ประเภทหนึ่ง ผลใช้เป็นอาหารได้)  
สฺวาต(สวาด)  
สฺวาย(มะม่วง)  
องฺคาสฎี(แค)  
สฺรฬี(ต้นไม้ชนิดหนึ่ง)  
ผฺจึก(เต็ง)  
รำง(รัง)  
กฺรสำง(มะสัง)  
กฺรูจถลุง(ส้มโอ)  
กฺรูจฉฺมาร(มะนาว)
ชีรส(ใบแมงลัก)  
ชีรเขฺมา(ผักประเภทหนึ่ง)
คณฑีสอ(ชื่อไม้พุ่ม มักขึ้นในที่โล่งริมน้ำ สูงได้ถึง 6 เมตร ใบเป็นใบประกอบ มีใบย่อย 3 ใบ ท้องใบสีนวล เมื่อขยี้มีกลิ่นฉุน ดอกสีครามอ่อน ใช้ทำยาได้)  
คณฑีเขมา(ชื่อไม้พุ่ม คล้ายต้นคนทีสอ   แต่ใบเป็นใบประกอบ มีใบย่อย 3-5 ใบ และมีขนาดใหญ่กว่า ดอกสีขาว ปลูกไว้ตามบ้าน ใช้ทำยาได้)  
สุกฺรํ(ไม้แดง)  
พฺพูลถฺม(ต้นเปล้าใหญ่)  
ฎกพร(ชื่อไม้ชนิดหนึ่ง เนื้อละเอียด)  
มฺรํ(มะรุม)  
เภกา(เพกา)  
การเกส(การะเกด)  
เจกเทส(พุทธรักษา)  
กณิการ(กรรณิการ์)  
จมปา(จำปา)  
จํปี(จำปี)  
จบาเทศ(ชบา)
ทฺรยึง(ต้นไม้ชนิดหนึ่ง พวกไม้ชิงชัน ลูกสุกมีกลิ่นหอม กินได้)  
กํภลึง(พลับพลึง)  
กฺฎำงงา(กระดังงา)  
จาร(ทองกวาว)
เจกมาส(กล้วยไข่ชนิดเล็ก)  
องฺคาสฎีส(แคขาว)  
กฺรหม(แดง)  
กฺรินทา(ต้นไม้ชนิดหนึ่ง)  
ผฺกาฎกคำ(ดอกคำ)  
ทนฺลา(กุ่มน้ำ)  
ขฺลุง(ชิงชัน)  
แตฺบง(ต้นตะแบง)  
พุ°แสน(พิมเสน)  
สํเราง(สำโรง)  
สํรง(ต้นพุงทะลาย)  
อํเพาไพร(อ้อยป่า)
กฺรสนา(กฤษณา)
ข้อมูล..จากมหาเวสสันดรชาดกฉบับภาษาเขมร
mim approve [ 26 ม.ค. 2553 11:32:42 ]
ความคิดเห็นที่: 42
ดีค่ะ มาอีกเรื่อยๆ  เริ่มเป็นเรื่องเป็นราว ทำรวบรวมไว้แล้วค่ะ
nano approve [ 26 ม.ค. 2553 13:33:33 ]
ความคิดเห็นที่: 43
: nano
สีซิ้ว .......

ทายค่ะ  สีเขียว

ยังไม่ถูกครับ  ลองทายดูใหม่ครับ
hanpo approve [ 26 ม.ค. 2553 13:44:04 ]
ความคิดเห็นที่: 44
ค้นมาละ

สีแหว คือ สีเขียว

งั้น

สีซิ๊ว คือ สีแดง แล้วกัน (ที่ค้นมาเจอ แต่สีเขียวอ่ะสิ)
nano approve [ 26 ม.ค. 2553 15:29:39 ]
ความคิดเห็นที่: 45
: nano
ค้นมาละ

สีแหว คือ สีเขียว

งั้น

สีซิ๊ว คือ สีแดง แล้วกัน (ที่ค้นมาเจอ  แต่สีเขียวอ่ะสิ)

ใกล้เคียงครับ
คำตอบคือ สีส้มครับ
สีเขียว ถูกแล้วครับ
สีขาว คือ สีหาว ครับ
hanpo approve [ 26 ม.ค. 2553 16:14:55 ]
ความคิดเห็นที่: 46
อืมมมม มีรูปพืชผักพื้นบ้านเยอะเลยครับ เดี๋ยวว่างๆ  ค่อยเอาลงโพสต์ให้เป็นเรื่องเป็นราวจะได้เห็นของจริงด้วย เผื่อจะได้มีใครเพิ่มเติมชื่อใน แต่ละท้องถิ่นได้ง่ายขึ้น เพราะบางทีก็สับสนเหมือนกันครับ
ลำพะเนียง approve [ 26 ม.ค. 2553 17:57:28 ]
ความคิดเห็นที่: 47
พอดีพึ่งไปเห็นรูปในทริปค่ายวิทย์ฯ
ขอมาแปะเพิ่มอีกหน่อย

ชันโรง  (ขี้สูด)
hanpo approve [ 27 ม.ค. 2553 12:55:07 ]
ความคิดเห็นที่: 48
สงสัยกระทู้จะตกแล้ว ขออนุญาตบอร์ดต่อหน้าสองเลยครับ
noppadol approve [ 27 ม.ค. 2553 21:50:02 ]
noparnon@yahoo.co.th
OthersPics_reply_151719.jpg
ความคิดเห็นที่: 49
รวมมาได้ดังนี้ค่ะ
แต่มีบางตัวที่ข้อมูลไม่ครบ เป็นตัวแดง มีใครจะช่วยเติมได้ไหมคะ
nano approve [ 28 ม.ค. 2553 07:58:44 ]
OthersPics_reply_151720.jpg
ความคิดเห็นที่: 50
หน้า 2 ค่ะ
nano approve [ 28 ม.ค. 2553 07:59:26 ]
ความคิดเห็นที่: 51
ส่วนผัก  และต้นไม้ ก็รวมไว้ให้แล้วเหมือนกันค่ะ  แต่ค่อนขัางจะซับซ้อนกว่า
อาจจะต้องมีภาพจึงจะเห็นเป็นต้นเดียวกัน
nano approve [ 28 ม.ค. 2553 08:02:36 ]
ความคิดเห็นที่: 52
เพิ่มเติม

กิ้งกือ = ขี้ไก่กือ
จิ้งเหลน = ขี้โก๋
ตั๊กแตนกิ่งไม้ = แมงหามผี
ผีเสื้อไหม = ม่อน
ผึ้ง = เผิ่ง
แมลงกะชอน = แมงกิซอน

ปกติแล้วอีสานจะเรียกแมลงเป็นแมง = แมงวัน แมงดา แมงสาบ ฯ ลฯ

ไรไก่ = ไฮไก่
ลูกอ๊อด = ฮวก
ไส้เดือน = ขี้ไก่เดือน
ควาย = คว
ควายเผือก = ควยด่อน

การพูดกับการเขียนอาจยากนิด ผิดพลาดขออภัยครับ

อื่นๆ  จะมาเพิ่มเติมทีหลัง บางชนิดต้องถามผู้เฒ่าผู้แก่ถึงจะรู้ครับ
...แก้ไขเมื่อ 28 ม.ค. 2553 13:47:13
ลำพะเนียง approve [ 28 ม.ค. 2553 13:45:55 ]
ความคิดเห็นที่: 53
กระสุนพระอินทร์=กิ้งกือก้อม (อีสาน) ครับ
ตะขาบยักษ์ approve [ 28 ม.ค. 2553 15:33:50 ]
ความคิดเห็นที่: 54
: ลำพะเนียง
เพิ่มเติม

กิ้งกือ = ขี้ไก่กือ
จิ้งเหลน = ขี้โก๋
ตั๊กแตนกิ่งไม้ = แมงหามผี
ผีเสื้อไหม = ม่อน
ผึ้ง = เผิ่ง
แมลงกะชอน = แมงกิซอน

ปกติแล้วอีสานจะเรียกแมลงเป็นแมง = แมงวัน แมงดา แมงสาบ ฯ  ลฯ  

ไรไก่ = ไฮไก่
ลูกอ๊อด = ฮวก
ไส้เดือน = ขี้ไก่เดือน
ควาย = ควาย
ควายเผือก = ควายด่อน

การพูดกับการเขียนอาจยากนิด ผิดพลาดขออภัยครับ

อื่นๆ   จะมาเพิ่มเติมทีหลัง บางชนิดต้องถามผู้เฒ่าผู้แก่ถึงจะรู้ครับ

ว่าจะมาแก้ตรงควายด่อน พอดีอาจารย์แก้ก่อนแล้ว ขอบคุณมากครับ
เพิ่ม อีกที่ ริ้น ครับ
ริ้น  (ฮิ้น)
hanpo approve [ 28 ม.ค. 2553 16:20:17 ]
ความคิดเห็นที่: 55
ตัวหาร, ตัวหาน ---> หนอนร่าน  --->  ภาษาเหนือขอรับ ^^
...แก้ไขเมื่อ 28 ม.ค. 2553 18:44:37
Due_n approve [ 28 ม.ค. 2553 18:43:36 ]
ความคิดเห็นที่: 56
มันแกว = มันเพา
มันเทศ = มันแกว

การทดลองในบางครั้งสั่งเด็กให้เอามันแกวมาด้วยน๊า ปรากฏว่าได้มันเทศแทน  5+++ ต้องย้ำให้ชัดเจน
ลำพะเนียง approve [ 28 ม.ค. 2553 20:23:12 ]
ความคิดเห็นที่: 57
: ลำพะเนียง
มันแกว = มันเพา
มันเทศ = มันแกว

การทดลองในบางครั้งสั่งเด็กให้เอามันแกวมาด้วยน๊า ปรากฏว่าได้มันเทศแทน  5+++ ต้องย้ำให้ชัดเจน


55 อืมม์ เรื่องเส้นขนบังภูเขานะครับนี่
จอม approve [ 29 ม.ค. 2553 08:17:30 ]
ความคิดเห็นที่: 58
555 ผมก้เคยโดน ตอนมาอยู่ที่นี่ใหม่ๆ ไม่รู้ว่ามันแกวคือมันเพา  และมันเทศคือมันแกว พอถึงช่วงที่มันแกวออกด้วยความอยากกินก็เลยฝากพี่เขยที่ไปขับรถโดยสารซื้อ"มันแกว"มาให้ ตกเย็นปรากฏว่าได้"มันแกว(มันเทศ)" มาต้มแทน เค้านั่งหัวเราะกันใหญ่ ส่วนผมงง+เซ็ง ต้องกินมันต้มแทน เดี๋ยวนี้เลยต้องถามหรือย้ำให้แน่ใจว่าเข้าใจตรงกัน
ตะขาบยักษ์ approve [ 29 ม.ค. 2553 11:38:59 ]
ความคิดเห็นที่: 59
โห เห็นกระทู้ตกไปนาน ไม่รู้เลยว่ายังมีต่อ

ผมว่าน่าเอากระทู้นี้ปักหมุดนะครับ เผื่อจะมีคนมาเพิ่มเติมในบางอย่างที่ขาดหายไป หรืออาจได้คำจากภาษาถิ่นอื่นๆ มาเพิ่มก็ได้นะครับ โดยเฉพาะตอนนี้อยากทราบชื่อแมลง สัตว์  และพืชเป็นภาษายาวี  และภาษาปกากญอมากๆ ครับ
กวิวัฏ approve [ 02 ก.พ. 2553 21:25:40 ]
ความคิดเห็นที่: 60
คุณ nano ครับ รบกวนหลังไมค์หาผมด้วยครับ มีเรื่องปรึกษา
กวิวัฏ approve [ 02 ก.พ. 2553 21:34:16 ]
pe_a_ta@hotmail.com
ความคิดเห็นที่: 61
อ้าว ตกมาหน้าสาม เพิ่งเห็นค่ะ
เดี๋ยวติดต่อไป
nano approve [ 02 ก.พ. 2553 22:56:18 ]
ความคิดเห็นที่: 62
ภาคใต้
แมลงสาบ  เรียกว่า  แมงเเปะ
แล้วภาคอื่นละค่ะเรียกแมลงสาบว่าอะไร
nongname [ 08 มี.ค. 2553 10:20:53 ]

Name : *
E-mail :
Bold Italicized Underline Strikethrough Horizontal Rule Font Size Font Face Insert Image Insert Hyperlink Insert Email Insert FTP Link Superscript Subscript Insert List
Message :
  Security Code
CAPTCHA image
Verify Security Code.
<-- เฉพาะอักษร A-Z เท่านั้น
   
www.siamensis.org - Thailand Fish & Nature Explorer
An independent non-profit group
Established 2001
 All Rights Reserved 2001-2010 ©siamensis.org