: Home : Board : Articles : Expeditions : About us : Privacy Policy :


สยามเอ็นสิส หรือ Siamensis เป็นคำที่ใช้ตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ให้กับสิ่งมีชีวิตหลายชนิดที่สามารถพบได้ ในประเทศไทย คำๆนี้เป็นภาษาลาตินแปลได้ว่า “พบในประเทศไทย” เป็นคำที่พวกเราคิดว่าสื่อถึงสิ่งที่พวกเรารักและ หวงแหนได้ดีที่สุด สิ่งเหล่านั้นก็คือธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตที่พบในประเทศไทย

สำหรับตราของกลุ่มนั้นมีปลาหมูอารีย์และต้นดาวน้อยเป็นสัญลักษ์ปลาหมูอารีย์ (Botia sidthimunki) ถือเป็นปลาไทยสวยงามที่เคยมีอยู่มากมายในธรรมชาติ แต่การที่แหล่งที่อยู่อาศัยได้ ถูกทำลายทำให้จำนวนในธรรมชาติ นั้นลดลงอย่างน่าใจหาย อาจจะกล่าวได้ว่าไม่มีรายงาน ที่ยืนยันได้อย่างแน่ชัดใน การพบปลาหมูอารีย์ในธรรมชาติมา หลายสิบปีแล้ว ปลาที่มีอยู่ในที่เลี้ยงจนกระทั่งทุกวันนี้นั้นเกิดจากการผสมพันธุ์ ขึ้นในที่เลี้ยงทั้งสิ้น การดำรงอยู่ของปลา หมูอารีย์จึงถือเป็นหนึ่งในความพยายามของมนุษย์ที่จะแก้ไขสิ่งที่ ได้ทำผิด พลาดไป เราหวังว่าสักวันหนึ่งปลาหมูอารีย์ จะได้กลับไปแหวกว่ายในแหล่งน้ำธรรมชาติของเมืองไทยอีกครั้ง

ต้นดาวน้อย (Pogostemon helferi) เป็นต้นไม้น้ำสวยงามของไทยที่พวกเรานำออก มาทดลองเพาะเลี้ยงในตู้ไม้น้ำเป็นกลุ่มแรก เราถือเอาดาวน้อยเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ของเมืองไทย

กลุ่มสยามเอ็นสิส เริ่มก่อตั้งขึ้นโดยคนกลุ่มหนึ่งที่มีความรักและห่วงใยในธรรมชาติ พวกเราประกอบด้วยกลุ่มคนจากทุกสาขาอาชีพ จากหลากหลายสถานะภาพ ทั้งข้าราชการ NGO อาจารย์ นักศึกษา บุคคลทั่วไป ฯลฯ พวกเราทำงานร่วมกัน ให้ความรู้ซึ่งกันและกัน โดยไม่มีการแบ่งพรรคแบ่งพวก เพราะเป้าหมายของเราเหมือนกัน คือการศึกษา และนำเรื่องราวต่างๆ จากธรรมชาติมาสื่อให้กับคนทั่วไปได้รับรู้และเข้าใจ เพราะเราเชื่อว่า การที่จะทำให้ใครสักคน มีจิตสำนึกที่อยากจะอนุรักษ์อะไรสักอย่างนั้น เขาคนนั้นควรจะได้เรียนรู้และรู้จักกับสิ่งนั้นๆ เสียก่อน นอกจากนั้นข้อมูลจากการสำรวจ และการศึกษาของกลุ่มยังได้มีส่วนช่วยให้ หน่วยงานของรัฐ นักศึกษา และ บุคคลทั่วไป ได้ใช้ในงานทางวิชาการและการศึกษาต่างๆ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

กลุ่ม สยามเอ็นสิส ก่อตั้งขึ้นโดยไม่หวังผลกำไรใดๆทั้งสิ้น ค่าใช้จ่ายในการสำรวจและศึกษาทั้งหมด เป็นทุนส่วนตัวที่ทุกคนที่มีใจรักในธรรมชาติต่างคนต่างออกกันเอง เราอาจจะมีการรวมทุนบ้างเป็นครั้งคราวเพื่อนำมาจ่ายค่าเว็บไซด์ และค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเว็บต่างๆ ซึ่งรายได้ทั้งหมดจะไม่มีการนำไปใช้เป็นการส่วนตัวแต่จะนำกลับมาใช้ในงานของกลุ่มทั้งหมด เราเป็นกลุ่มที่เปิดกว้างให้กับทุกท่านที่มีใจรักในธรรมชาติ เพื่อจะได้เข้ามาร่วมมือกันในการศึกษาธรรมชาติของประเทศไทย ทำให้ที่ผ่านมากลุ่มสยามเอ็นสิสเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยดูได้จากจำนวนผู้ที่เข้าร่วมการสำรวจ สนทนา และ ตอบปัญหาในเว็บไซด์ของเรา ซึ่งมีผู้ชำนาญการจากหลายๆด้านเข้ามาร่วมให้ความรู้กับพวกเราในด้านต่างๆ จากกลุ่มคนที่มีความสนใจทางด้าน ปลา และ ต้นไม้น้ำ เราได้ขยายขอบเขตการศึกษาของเราออกไปเรื่อยๆ ซึ่งในปัจจุบันเรียกได้ว่าแทบจะครอบคลุมสิ่งมีชีวิตทุกกลุ่มที่พบในประเทศไทย ตั้งแต่ ต้นไม้ สัตว์เลื้อยคลาน แมลง ไปจนถึง นกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ซึ่งการที่มีผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาเข้ามาให้ความรู้กับพวกเรานั้น ทำให้เราสามารถมองธรรมชาติในภาพที่กว้างขึ้น ได้เข้าใจระบบนิเวศที่ซับซ้อนได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้การวางแผนในการอนุรักษ์ธรรมชาติของประเทศไทยทำได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

พวกเราหวังว่าพวกเราจะเป็นส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งของสังคม ที่จะทำให้ประเทศชาติและโลกใบนี้น่าอยู่ยิ่งขึ้น สำหรับพวกเราทุกคน

ผลงานของกลุ่ม

  • ผลงานบทความและภาพถ่ายตามสื่อต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  • การค้นพบแหล่งกระจายพันธุ์ใหม่ของสิ่งมีชีวิตหลายชนิดในประเทศไทย
  • การค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ของโลกในประเทศไทย
  • การร่วมเป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชนเกี่ยวกับธรรมชาติ ในประเทศไทย
  • การร่วมกับภาครัฐและเอกชนในการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับธรรมชาติต่างๆ ในประเทศไทย www.siamensis.org : Thailand Nature Explorer : The simple website is running by hearts
Develope by GoogChai, Design by Tokyo,
www.siamensis.org - Thailand Fish & Nature Explorer
An independent non-profit group
Established 2001
 All Rights Reserved 2001-2010 ©siamensis.org