ปลาผีเสื้อแปดเส้น

ชื่อไทย : ปลาผีเสื้อแปดขีด, ปลาผีเสื้อแปดเส้น ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Chaetodon octofasciatus (Bloch, 1787) ขนาดเมื่อโตเต็มวัย : 12 เซนติเมตร ถิ่นอาศัย :...