ข่าวล่าสุด News

งานสัมมนาสัตว์ป่าเมืองไทย ครั้งที่ 34

ระหว่างวันที่ 19-20 ธค. 2556

รายละเอียดเพิ่มเติม

เชิญร่วมงาน Bangkok Wild Watch

วันเสาร์ที่ 14 ธค. ที่สวนรถไฟ
วันอาทิตย์ที่ 15 ธค. ที่สวนลุม

รายละเอียดเพิ่มเติม
 

บทความล่าสุด Lastest Articles

species_index_front_view

  • ชื่อไทย: -ชื่อวิทยาศาสตร์: Utricularia furcellata Oliverข้อมูลทั่วไป: มักพบตามท่อนไม้หรือหินที่ปกคลุมไปด้วยมอสที่เปียกชื้น ที่ระดับความสูง 1,700 เมตรขึ้นไปการแพร่กระจายพันธุ์: พบในประเทศอินเดียและไทย...
  • ชื่อไทย: ชื่อวิทยาศาสตร์: Enghoffosoma bispinum Likhitrakarn, Golovatch & Panha, 2014 ข้อมูลทั่วไป:การแพร่กระจายพันธุ์: พบเฉพาะในประเทศไทย โดยพบในภาคตะวันออก (ระยอง)