ฝากไอเดน แมลงและเห็ดในประทู้นี้ด้วยครับ ขอบคุณครับ