แมลงอะไรครับ

มาเกาะที่ฝาบ้าน น่าจะเป็นแมลงศัตรูพืช !

Comments

ความเห็นที่ 1

smiley
pa291291b.jpg

ความเห็นที่ 2

แมลงช้างกรามใหญ่ (dobsonfly) ครับ

ความเห็นที่ 3

เป็น pest control ครับ

ความเห็นที่ 3.1

แมลงช้างกรามใหญ่ไม่มีบทบาทในการควบคุมศัตรูพืชครับ กลุ่มที่มีบทความในการควบคุมศัตรูพืชที่เป็นที่รู้กันกว้างขวางคือ แมลงช้างปีกใส (green lacewing) ครับ

ความเห็นที่ 4

แล้วกินอะไรอ่ะครับ?

ความเห็นที่ 5

in their adult stage they don't eat anything

Erwin

ความเห็นที่ 6

สวยมากเลยครับ