ภาพวาดสีน้ำแนวปักษี เจ้านกสีฟ้าสดใส

อาภาพวาดสีน้ำ นกนิลตวา Niltava นกสีฟ้าสดใส มาฝากเพื่อน ๆ เป็นนกที่ผมใช้ในการสอนการวาดภาพแนวปักษีให้กับผู้สนใจ 
ขอบคุณครอบครัวนักดูนก Kmm และน้องมายด์ นักดูนกน้อย ที่อนุเคราะห์ภาพนกสวย ๆ ประกอบการสอนครับ  ขอแค่จำชื่อนกได้ก็คือความรู้ที่มีค่านะครับ

ภาพวาดสีน้ำ นก พัลลภ อนุสนธิ์พรเพิ่ม ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ชอบวาดสีน้ำ เป็นงานอดิเรก ภาพวาดทางปักษีวิทยา ภาพวาดนกสีน้ำ