ตัวอะไรนี่

Comments

ความเห็นที่ 1

พวกมวนเพชฌฆาตครับ

ความเห็นที่ 2

เห็นปุ๊บก็เดาได้ปั๊บว่ากัดเจ็บ

ความเห็นที่ 2.1

Reduviidae, subfamilie Peiratinae

Erwin