ใช่นกชายเลนเขียวหรือเปล่าครับ

Comments

ความเห็นที่ 1

ตัวนี้ชายเลนน้ำจืดไหมครับ

boy_7665_copy.jpg

ความเห็นที่ 2

Green Sandpiper (above) and Wood Sandpiper (below) smiley

ความเห็นที่ 2.1

yes