ลอบยิงจนท. ป่าไม้กระบี่ดับ

อ่านข่าวนี้แล้วหดหู่ใจ

http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROd01EVXdOREUyTURFMU5nPT0=&sectionid=TURNek5RPT0=&day=TWpBeE15MHdNUzB4Tmc9PQ== 

ไม่รู้ว่าจะมีมาตรการอะไรที่เหมาะสม ที่จะไปต่อสู้กับพวกที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน มากกว่าประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ

คติธรรมฯ (แก็ต)


Comments

ความเห็นที่ 1

crying

ความเห็นที่ 2

หดหู่. . . frown crying