ปลาแป้นน้ำกร่อย ชนิดใดครับ?

Comments

ความเห็นที่ 1

Ambassis nalua (Hamilton 1822)