ปลาทะเล..เกาะพิทักษ์ จ.ชุมพร

สวัสดีครับ ขอสอบถามชื่อปลาทะเลตัวนี้ครับ พบที่เกาะพิทักษ์ จ.ชุมพร ครับ

Comments

ความเห็นที่ 1


ปลาสลิดทะเล
Siganus javus