สอบถามชื่ิอแมลง

ขอสอบถามครับ แมลงตามภาพชื่อว่าอะไร ิชอบมาเกาะ ตรงกระจก หรือผนังบ้านครับ

Comments

ความเห็นที่ 1

เหมือนคราบของแมลงชีปะขาวนะครับ