[เอกสาร] Turtles in Trouble: The World’s 25+ Most Endangered Tortoises and Freshwater Turtles—2011

รายงานฉบับใหม่ของ Turtle Survival Coalition และ WCS 

Turtles in Trouble:
The World’s 25+ Most Endangered
Tortoises and Freshwater Turtles—2011


เ้ต่าบก และเต่าน้ำจืด 25 ชนิด ที่อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์อย่างยิ่ง
ในจำนวนนี้เกินครี่งเป็นเต่าที่พบในทวีปเอเชีย และ 3 ชนิดพบได้ในประเทศไทย

นอกจากนี้ในเอกสารยังรวมเอาเ้ต่าบก และเต่าน้ำจืดอื่น ๆ
ที่อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ อีกเป็นจำนวนทั้งสิ้น 49 ชนิด

http://www.wcs.org/new-and-noteworthy/25-most-endangered-turtles.aspx


http://www.turtlesurvival.org/blog/1-blog/116-turtles-in-trouble
http://www.turtlesurvival.org/storage/documents/top_25_turtles_in_trouble_2011.pdf

Comments

ความเห็นที่ 1

แจ่มขอรับ

ขอบคุณมากๆครับผม

ความเห็นที่ 2

เต่าเอเชียนี่โดนกันเพียบ

ความเห็นที่ 3

อยากได้เล่มจริงๆๆๆ