เจอกุ้งแคระ? ในบ่อ

Comments

ความเห็นที่ 1

Caridina sp.?? ตัวนี้ ที่กุดทิงช  าวบ้านจับกิน+ขาย กก. ละ 30-50 บาท นน. เปียก เวลาลงน้ำมันจะมาตอมขา+ไข่ จัก๊จี้ดี

ความเห็นที่ 2

Neocaridina sp.?? 

ความเห็นที่ 3

คุณพี่้หมีน้ำเปลือยลงกุดทิงหรือครับ..........................

ความเห็นที่ 4

กุ้งเข็บ