อบรม การดูผีเสื้อ ของฟรีดี ๆ ของชาว กทม.

อบรมความรู้หลักสูตรดูผีเสื้อ รุ่นที่ 1

โดยสุธี ศุภรัฐวิกร 24 เมษายน · 8:00 - 16:00

--------------------------------------------------------------------------------

สถานที่ อาคารอุทยานผีเสื้อและแมลงกรุงเทพฯ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) เขตจตุจัตร กรุงเทพฯ

--------------------------------------------------------------------------------

รายละเอียด วิชาที่อบรม เปิดโลกผีเสื้อ โครงสร้างของผีเสื้อ วงจรชีวิตของผีเสื้อ การจำแนกผีเสื้อ กิจกรรมดูผีเสื้อ ดูผีเสื้อภาคสนาม และแนะนำแหล่งดูผีเสื้อ

วิทยากร สุธี ศุภรัฐวิกร เกรียงไกร สุวรรณภักดิ์

ผู้สนใจติดต่อขอเข้ารับอบรมได้ที่อาคารผีเสื้อและแมลงกรุงเทพฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด โทร. 02 272 4359-60

Comments

ความเห็นที่ 1

น่าสนใจมากๆ เดี๋ยวเชคเวลาอีกที ถ้าไม่ติดอะไรน่าจะเข้าครับ

ความเห็นที่ 2

น่าสนใจอย่างยิ่งครับ

สาบานว่าไม่เคยเข้าไปข้างในอาคารอุทยานผีเสื้อฯ
ได้แค่เดินผ่าน 

ความเห็นที่ 3

เคยเข้าไปอยู่ไม่กี่ทีเมื่อนานมาแล้ว...จัดไปๆ

ความเห็นที่ 4

ฟังเรื่องผีเสื้อทั้งวันเลยเหรอ!!!

ความเห็นที่ 5

เหมื่อนว่า เช้าฟัง บ่ายดู หมดก็กลับครับ

ไว้ถามพี่ธีให้ครับ

ความเห็นที่ 6

อบรมความรู้เกี่ยวกับการดูนก ครั้งที่ 2

เวลา
เวลา
7 พฤษภาคมเวลา 8:00 น. - 08 พฤษภาคมเวลา 16:00 น.

สถานที่
อาคารผีเสื้อและแมลงกรุงเทพฯ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
 

 
 

รายละเอียด
วิชาที่สอน เปิดประตูสู่โลกของนก ชีวิตนกในธรรมชาติ ผ่อนอารมณ์เดินชมนก แหล่งที่อยู่อาศัยของนก การสเก็ตภาพนกในธรรมชาติ แนะนำการใช้อุปกรณ์ดูนก การดูนกภาคสนาม และการรวบรวมรายชื่อนก

วิทยากร สุธี ศุภรัฐวิกร สมพล พลายโถ เทวัญ วิไลนิรันดร์ พรเลิศ ละออสุวรรณ

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับการอบรมได้ที่อาคารผีเสื้อและแมลงกรุงเทพฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด โทร.02 2724359